Hra na saxofon-jazz 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
174SXJ2 ZK 6 1 hodiny výuky týdně (45 minut), 140 až 170 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Pomocí snadnějších etud a přednesů byly pojmenovány a definovány nedostatečnosti ve hře. V tomto předmětu se hledá optimální cesta k nápravě.

  1. Hledání cesty odstranění těchto nedostatečností,
  2. Precizování principu správné techniky, vědomé ovládnutí každého prstu
  3. Pokračování v nácviku správného dýchání., dechová cvičení

Forma studia

Soustavná pódiová praxe v rámci sólových kreací, komorních souborů a menších, či

Pravidelná prezentace v rámci interpretačních seminářů a přehrávek jednotlivých nástrojových tříd.

Předpoklady a další požadavky

Nástrojová vybavenost na úrovni odpovídající ročníku studia a profilu studenta.

Obsah kurzu

Doporučená nebo povinná literatura

Uhl, Alfred : 48 Etüden : für Klarinette. Heft I

Stark, Alexander : Klarinettenetüden. I

Kramář, František Vincenc : Koncert Es dur pro klarinet a orchestr, op. 36

Pleyel, Ignace Joseph : Clarinet Concerto B Dur

Lancelot, Jacques : 20 Etudes faciles

Rosé, Cyrill : Etudy

Devienne, Francoix :Sonáty pro klarinet a klavír

Hodnoticí metody a kritéria

Vyhodnocení nástrojové a orchestrální specifiky hry, splnění stanoveného rozsahu repertoáru, praktická ověření v rámci sólistické

sólistů, vše uzavřeno přidělením kreditů.

Poznámka

Pedagogové dbají na prostřídání jednotlivých komorních partů dle zápisu skladatele a na preferenci sólistické i doprovodné složky.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů