Hra na saxofon-jazz 7

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
174SXJ7 Z 12 1 hodiny výuky týdně (45 minut), 291 až 351 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Všechny nově nabyté poznatky o technické stránce hry, o intonaci, rytmu, správném dýchání, interpretaci jsou upevňovány pomocí etud náročnějšího charakteru i skladeb

1a Správná práce jazyka

b Pozornost se věnuje rychlosti staccata ,

c Výuka jemnosti a snadnosti nasazení. Při nedostatečné úrovni je hledána cesta k nápravě.

Forma studia

Soustavná pódiová praxe v rámci sólových kreací, komorních souborů a menších, či

orchestrů. Pravidelná prezentace v rámci interpretačních seminářů a přehrávek jednotlivých nástrojových tříd.

Předpoklady a další požadavky

Nástrojová vybavenost na úrovni odpovídající ročníku studia a profilu studenta.

Obsah kurzu

Předmět vybaví studenta všemi schopnostmi, které při hře na klarinet potřebuje. Hledá cesty, jak studentům umožnit zvládnout hru na klarinet na té nejvyšší úrovni po technické stránce hry, intonaci, nátiskové a tónové kultuře i po stránce interpretační. Všechny nároky, které jsou kladeny na hráče a které byly objasněny v předmětech Hra na klarinet 1 a 2 jsou v tomto předmětu pomocí vhodně volených etud a přednesů zdokonalovány. Zároveň se obrací pozornost k jazyku, jako velmi důležitému fenoménu jemného nasazení tónu či rychlého staccata. Při potížích se hledají / to samozřejmě již od předmětu Hra na klarinet1/ možnosti nápravy. Nyní se učí, co vše nám tato práce s jazykovou technikou nabízí. Jednotlivé druhy nasazení od nejjemnějších až po akcentované či přeforsírované a ve staccatu nejenom rychlost , ale také délka jednotlivých staccatovaných not. Je možno hrát od detaché až po staccatissimo. Otázka slap tónů je ponechána do vyšších předmětů. Nejenom na etudách se procvičují nové poznatky, ale i přednesové skladby jsou voleny tak, aby se tyto poznatky využily v koncertní činnosti. Ve výběru etud se nacházejí již charakterově náročnější ? Jeajean, Žebera, Stark, Wiedemann, Gabucci. V přednesových skladbách se dává přednost autorům např. Brahms, Weber, Spohr, Husa, Yun.

Doporučená nebo povinná literatura

Žebera, Václav : Virtuózní studie pro klarinet. I., Technické studie

Jeanjean , Paul : 16 Etudes modernes

Spohr, Louis : Konzerte für Klarinette. No. 1 c moll op.26

Spohr, Louis : Konzerte für Klarinette. No. 2 Es dur op.57

Spohr, Louis : Konzert für Klarinette Nr. 3 f moll op.

Spohr, Louis : Konzert für Klarinette Nr . 4 e moll op.

Weber, Carl Maria von: Clarinet Concerto No. 1 f moll op. 73

Weber, Carl Maria von: Clarinet Concerto No. 2 Es dur op. 74

Stark, Robert: 24 virtuozních etud

Wiedemann, Ludwig : Klarinetové studie

Gabucci , Agostino : 10 moderních etud

Husa, Karel : Slovenské evokace

Yun, Isang: : Riul

Hodnoticí metody a kritéria

Výkony studentů se hodnotí po všech stánkách interpretace. Předně je rozebrána skladba, kterou student hrál a jsou na ní demonstrována jednotlivá úskalí interpretace Hodnotí se, jak se student s těmito problémy vyrovnal. Není nepovšimnuta i úroveň konkrétní hry studenta na nástroj, jak po stránce technické, intonační, zvukové, dynamické ale i interpretační.

Poznámka

Pedagogové dbají na prostřídání jednotlivých komorních partů dle zápisu skladatele a na preferenci sólistické i doprovodné složky.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů