Hra na saxofon-jazz 9

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
174SXJ9 Z 13 1 hodiny výuky týdně (45 minut), 316 až 381 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Prstová technická připravenost, intonační jistota, rytmické cítění ,tónová a dechová kultura i interpretační představivost se vyučují pomocí nejnáročnějších etud. Přednesové skladby se orientují na stěžejní

repertoár.

1.Etudy nejnáročnější po technické, nátiskové , rytmické a dechové stránce. Dbá se na precizní zvládnutí intonace ,

Forma studia

xxx

Předpoklady a další požadavky

Nástrojová vybavenost na úrovni odpovídající ročníku studia a profilu studenta.

Obsah kurzu

Klarinet je nástroj mnoha hudebních uskupení. Tento předmět vybaví studenta všemi schopnostmi, které při hře na klarinet potřebuje. Předmět musí studenta dovést do posledního bakalářského předmětu. Veškerá práce se studentem se váže k absolventskému bac. koncertu a k absolventské bac.diplomní písemné práci. Hledají se témata a vhodný repertoár. Aby bylo možné požadovat po studentovi ty největší technické nároky, jsou etudy voleny z těch nejtěžších po technické, nátiskové i dechové stránce - Jeanjean, Jettel. Student dosáhne vytříbené prstové techniky s možností pozdržet jakýkoli tón, jeho zvuková kultura musí splňovat požadavky skladeb všech stylových období, intonační úroveň musí snést nejnáročnější požadavky. Nutností je vlastní osobitý přístup. Repertoár tohoto předmětu odráží již zájem studenta a stává se i jeho jakousi vizitkou. Je však nutné projít i stěžejní klarinetový repertoár - Mozart, Rossini, Debussy, Crussel. Je dobré, když písemná diplomní práce vychází z tématu, které je studentovi blízké, a tak mu umožní co nejširší a nejkvalitnější zpracování tématu. Dvojité staccato se vyučuje již u všech studentů.

Doporučená nebo povinná literatura

Jeanjean ,Paul : 25 etud technických a melodických

Jettel, Rudolf : Speciální studie pro klarinet

Rossini ,Giac: Introdukce ,téma a variace

Debussy, Claude : Premiere Rhapsodie

Mozart, Wolfgang Amadeus : Koncert pro klarinet A dur KS.622

Crusell, Bernhard Henrych : Koncerty pro klarinet č. 1 Es Dur, 3 B Dur, 5 f moll, 11 B Dur

Hodnoticí metody a kritéria

Výkony studentů se hodnotí po všech stránkách interpretace. Předně je rozebrána skladba, kterou student hrál a jsou na ní demonstrována jednotlivá úskalí interpretace Hodnotí se, jak se student s těmito problémy vyrovnal. Není nepovšimnuta i úroveň konkrétní hry studenta na nástroj, jak po stránce technické, intonační, zvukové, dynamické ale i interpretační.

Poznámka

Pedagogové dbají na prostřídání jednotlivých komorních partů dle zápisu skladatele a na preferenci sólistické i doprovodné složky.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů