Tvůrčí dílna soudobé hudby

Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
185MTD Z 3 anglicky, česky zimní i letní

Garant předmětu

Iva OPLIŠTILOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Slavomír HOŘÍNKA, Iva OPLIŠTILOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

seznámit posluchače se specifiky soudobé hudby

Forma studia

lektorská činnost, diskuse, komentovaný koncert, dílna - dle konkrétního tématu

Předpoklady a další požadavky

žádné speciální předpoklady

Obsah kurzu

obsah semináře se mění - konkrétní obsahy zveřejněny vždy na Fb a www Oddělení soudobé hudby HAMU

Doporučená nebo povinná literatura

není

Hodnoticí metody a kritéria

bloková výuka - hodnocení na základě aktivní účasti, případně vypracování úkolu, eseje ap., pokud ji lektor zadá

Poznámka

žádné

Další informace

Předmět lze absolvovat opakovaně

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů fakulty

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů