Diplomový seminář 3

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
186DS3 Z 6 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 129 až 159 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Miloš HONS

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Miloš HONS

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student získá znalosti o procesu tvorby vědeckých textů, orientuje se v problematice hudební kritiky a moderních typů odborných dokumentů a databází, má základy vlastní systematické publikační práce.

Forma studia

seminář

Předpoklady a další požadavky

Prerekvizity:

  1. Ovládnutí základů metodologie práce v oblasti muzikologie
  2. Znalosti systematiky hudební teorie
  3. Hudebně analytické dovednosti
  4. Schopnost samostatného hudebně teoretického tvořivého myšlení

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Cílem semináře je problematika konečné podoby práce po odborné, stylistické a technické stránce; rozvíjení polemiky nad konkrétními recenzemi a posudky.

Tematické okruhy:

Strategie a taktika psaní odborného textu – stylistika, terminologie

Normy pro úpravy textu

Grafické součásti, zkratky a korektorské značky

Smysl kritických posudků oponenta a vedoucího práce

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

ŠANDEROVÁ, Jadwiga a Alena MILTOVÁ. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách: několik zásad pro začátečníky. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005. ISBN 80-86429-40-7.

Doporučená literatura:

FILKA, Jaroslav. Metodika tvorby diplomové práce: praktická pomůcka pro studenty vysokých škol. Brno: Knihař, 2002. ISBN 80-86292-05-3.

KAPOUNOVÁ, J., KAPOUN, P. Bakalářská a diplomová práce. Praha: Grada, 2017, 136 s. ISBN 978-80-271-0079-8.

KATUŠČÁK, D., DROBÍKOVÁ, B., PAPÍK, R. Jak psát závěrečné a kvalifikační práce: jak psát bakalářské práce, diplomové práce, dizertační práce, specializační práce, habilitační práce, seminární a ročníkové práce, práce studentské vědecké a odborné činnosti, jak vytvořit bibliografické citace a odkazy a citovat tradiční a elektronické dokumenty. 5. vyd., v českém jazyce 1. Nitra: Enigma, 2008, 161 s. ISBN 978-80-89132-70-6.

KRČÁL, M., TEPLÍKOVÁ, Z. Naučte (se) citovat. 1. vyd. Blansko: Citace.com, 2014, 156 s. ISBN 978-80-260-6074-1.

Hodnoticí metody a kritéria

Udělení zápočtu podmiňuje minimálně 70% účast na semináři a splnění zápočtového testu, ve kterém student prokáže znalosti látky uvedené v anotaci předmětu.

Poznámka

není

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost 2026
Učebna 2026 (HAMU)

(Lichenštejnský palác)
HONS M.
17:00–20:00
(paralelka 1)
Bloková výuka od 5.10. 2022 v sudých týdnech
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 17:00–20:00 Miloš HONS Učebna 2026 (HAMU)
Lichenštejnský palác
Bloková výuka od 5.10. 2022 v sudých týdnech paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů