Komorní hra - dechové kvinteto 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
198KHD2 ZK 16 2T česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Detailní propracování vybraných skladeb pro dechové kvinteto a to jak českých skladatelů, tak také světových autorů. Rozvíjení dovedností z předchozích stupňů nástrojového studia, zaměření na souhru, homogenitu souboru, stylovou čistotu interpretace a teoretické i praktické rozšíření repertoáru.

Forma studia

Individuální příprava pod vedením pedagoga a následné koncertní vystoupení

Předpoklady a další požadavky

Předpokladem studia je úspěšné absolutorium bakalářského stupně studia instrumentálního oboru - hry na nástroj, jenž bude součástí zvoleného souboru oboru Komorní hra.

Obsah kurzu

Dle individuálního programu

Doporučená nebo povinná literatura

Výběr z následujících skladeb: Franz Danzi: Kvintet e moll op. 67 č. 2

J.B. Foerster: Dechový kvintet op. 95

Jean Francaix: Quintette

Pavel Haas: Dechový kvintet, op. 10 (1929)

Joseph Haydn: Divertimento B-dur

Paul Hindemith: Kleine Kammermusik op.24, č.2

Jacques Ibert: Trois pieces breves

Iša Krejčí: Quintetto per stromenti a fiato (1964)

Darius Milhaud: La Cheminée du Roi René

Robert Muczynski: Quintet for winds op.45 (1985)

František Antonín Rössler-Rosetti: Dechový kvintet Es-dur

Jan Rychlík: Dechový kvintet (1961)

Arnold Schoenberg: Kvintet op.26

Karlheinz Stockhausen: Zeitmasse op.5

Václav Trojan: Dechový kvintet, op. 8 (1937)

Dalibor C. Vačkář: Quintetto giocoso

a dalších významných děl českých i světových autorů od klasicismu po soudobou tvorbu přizpůsobený schopnostem a stávajícím možnostem studentů i dle repertoáru soutěží probíhajících souběžně při studiu

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě aktivní účasti na odborných cvičeních, kvalitě nastudování a prezentování nejméně 2 skladeb pro dechové kvinteto na veřejném vystoupení.

Poznámka

nejsou

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů