Komorní hra - dechové kvinteto 4

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
198KHD4 Z 22 2T česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Detailní propracování vybraných skladeb pro dechové kvinteto a to jak českých skladatelů, tak také světových autorů. Rozvíjení dovedností z předchozích stupňů nástrojového studia, zaměření na souhru, homogenitu souboru, stylovou čistotu interpretace a teoretické i praktické rozšíření repertoáru.

Forma studia

Individuální příprava pod vedením pedagoga a následné koncertní vystoupení

Předpoklady a další požadavky

Předpokladem studia je úspěšné absolutorium bakalářského stupně studia instrumentálního oboru - hry na nástroj, jenž bude součástí zvoleného souboru oboru Komorní hra.

Obsah kurzu

Dle individuálního programu

Doporučená nebo povinná literatura

Výběr z následujících skladeb: Franz Danzi: Kvintet e moll op. 67 č. 2

J.B. Foerster: Dechový kvintet op. 95

Jean Francaix: Quintette

Pavel Haas: Dechový kvintet, op. 10 (1929)

Joseph Haydn: Divertimento B-dur

Paul Hindemith: Kleine Kammermusik op.24, č.2

Jacques Ibert: Trois pieces breves

Iša Krejčí: Quintetto per stromenti a fiato (1964)

Darius Milhaud: La Cheminée du Roi René

Robert Muczynski: Quintet for winds op.45 (1985)

František Antonín Rössler-Rosetti: Dechový kvintet Es-dur

Jan Rychlík: Dechový kvintet (1961)

Arnold Schoenberg: Kvintet op.26

Karlheinz Stockhausen: Zeitmasse op.5

Václav Trojan: Dechový kvintet, op. 8 (1937)

Dalibor C. Vačkář: Quintetto giocoso

a dalších významných děl českých i světových autorů od klasicismu po soudobou tvorbu přizpůsobený schopnostem a stávajícím možnostem studentů i dle repertoáru soutěží probíhajících souběžně při studiu

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě aktivní účasti na odborných cvičeních, kvalitě nastudování a prezentování nejméně 2 skladeb pro dechové kvinteto na veřejném vystoupení.

Poznámka

nejsou

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů