Komorní hra - klavírní trio 1

Předmět není vypsán Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
198KHK1 Z 17 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 407 až 492 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

František MALÝ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Václav BERNÁŠEK, Leoš ČEPICKÝ, Ivan KLÁNSKÝ, Štěpán KOUTNÍK, František MALÝ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Detailní propracování vybraných skladeb pro klavírní trio a to jak českých skladatelů, tak také světových autorů. Rozvíjení dovedností z předchozích stupňů nástrojového studia, zaměření na souhru, homogenitu souboru, stylovou čistotu interpretace a teoretické i praktické rozšíření repertoáru.

Forma studia

Individuální příprava pod vedením pedagoga a následné koncertní vystoupení

Předpoklady a další požadavky

Předpokladem studia je úspěšné absolutorium bakalářského stupně studia instrumentálního oboru - hry na nástroj, jenž bude součástí zvoleného souboru oboru Komorní hra.

Obsah kurzu

Dle individuálního programu

Doporučená nebo povinná literatura

Studijní literatura vychází z velmi bohatých a rozmanitých možností výběru skladeb pro klavírní trio (Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, Dvořák, Mendelssohn, Brahms, Smetana, Ravel atd.). Měla by však být soustředěna na významná díla českých i světových skladatelů od klasicismu po soudobou tvorbu a měla by také brát zřetel na různorodost kompozičních stylů při tvorbě studijního plánu souboru. Výběr literatury také samozřejmě vychází ze schopností a stávajících možností studentů s vědomím neustálé péče o vysokou interpretační kvalitu. Rovněž případná účast ansámblu v mezinárodních soutěžích ovlivňuje studijní program podle repertoárových podmínek jednotlivých soutěží.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě aktivní účasti na odborných cvičeních, kvalitě nastudování a prezentování nejméně 2 klavírních trií.

Poznámka

nejsou

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů