Komorní hra - klavírní trio 4

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
198KHK4 Z 22 2T česky letní

Garant předmětu

František MALÝ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Václav BERNÁŠEK, Ivan KLÁNSKÝ, Štěpán KOUTNÍK, František MALÝ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Detailní propracování vybraných skladeb pro klavírní trio a to jak českých skladatelů, tak také světových autorů. Rozvíjení dovedností z předchozích stupňů nástrojového studia, zaměření na souhru, homogenitu souboru, stylovou čistotu interpretace a teoretické i praktické rozšíření repertoáru.

Forma studia

Individuální příprava pod vedením pedagoga a následné koncertní vystoupení

Předpoklady a další požadavky

Předpokladem studia je úspěšné absolutorium bakalářského stupně studia instrumentálního oboru - hry na nástroj, jenž bude součástí zvoleného souboru oboru Komorní hra.

Obsah kurzu

Dle individuálního programu

Doporučená nebo povinná literatura

Studijní literatura vychází z velmi bohatých a rozmanitých možností výběru skladeb pro klavírní trio (Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, Dvořák, Mendelssohn, Brahms, Smetana, Ravel atd.). Měla by však být soustředěna na významná díla českých i světových skladatelů od klasicismu po soudobou tvorbu a měla by také brát zřetel na různorodost kompozičních stylů při tvorbě studijního plánu souboru. Výběr literatury také samozřejmě vychází ze schopností a stávajících možností studentů s vědomím neustálé péče o vysokou interpretační kvalitu. Rovněž případná účast ansámblu v mezinárodních soutěžích ovlivňuje studijní program podle repertoárových podmínek jednotlivých soutěží.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě aktivní účasti na odborných cvičeních, kvalitě nastudování a prezentování nejméně 2 klavírních trií.

Poznámka

nejsou

Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů