Komorní hra - smyčcové kvarteto 1

Zapsat Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
198KHS1 Z 17 2T česky zimní

Garant předmětu

Václav BERNÁŠEK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Václav BERNÁŠEK, Leoš ČEPICKÝ, Pavel HŮLA, Štěpán KOUTNÍK, Jiří PANOCHA

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Detailní propracování vybraných skladeb pro smyčcové kvarteto a to jak českých skladatelů, tak také světových autorů. Rozvíjení dovedností z předchozích stupňů nástrojového studia, zaměření na souhru, homogenitu souboru, stylovou čistotu interpretace a teoretické i praktické rozšíření repertoáru.

Forma studia

Individuální příprava pod vedením pedagoga a následné koncertní vystoupení

Předpoklady a další požadavky

Předpokladem studia je úspěšné absolutorium bakalářského stupně studia instrumentálního oboru - hry na nástroj, jenž bude součástí zvoleného souboru oboru Komorní hra.

Obsah kurzu

Dle individuálního programu

Doporučená nebo povinná literatura

Významná díla českých i světových autorů od klasicismu po soudobou tvorbu, nutný výběr dle schopností a stávajících možností studentů i dle repertoáru soutěží probíhajících souběžně při studiu. V rámci 1. ročníku Mgr. studia nastudovat a provést jeden z vrcholných smyčcových kvartetů W. A. Mozarta (KV 387, 421, 428, 458, 464, 466, 499, 575, 589, 590), nastudovat a uvést novou skladbu pro smyčcové kvarteto, případně v součinnosti s katedrou skladby na HAMU v Praze. V rámci spolupráce s katedrami klávesových a dechových nástrojů nastudovat a uvést některý z klavírních kvintetů nebo kvintetů pro dechový nástroj a smyčcové kvarteto skladatelů, jako např. Mozart, Schubert, Schumann, Brahms, Dvořák atd. 2. ročník ? nastudovat a provést jeden z pozdních smyčcových kvartetů L. van Beethovena, jedno vrcholné dílo reprezentující hudbu 20. století (L. Janáček, B. Martinů, B. Bartók, P. Hindemith atd.) a jeden ze smyčcových kvartetů A. Dvořáka (op. 34, 51, 61, 96, 105, 106).

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě aktivní účasti na odborných cvičeních, kvalitě nastudování a prezentování nejméně 2 smyčcových kvartetů.

Poznámka

nejsou

Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů