Komorní hra - smyčcové kvarteto 4

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
198KHS4 Z 22 2T česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Detailní propracování vybraných skladeb pro smyčcové kvarteto a to jak českých skladatelů, tak také světových autorů. Rozvíjení dovedností z předchozích stupňů nástrojového studia, zaměření na souhru, homogenitu souboru, stylovou čistotu interpretace a teoretické i praktické rozšíření repertoáru.

Forma studia

Individuální příprava pod vedením pedagoga a následné koncertní vystoupení

Předpoklady a další požadavky

Předpokladem studia je úspěšné absolutorium bakalářského stupně studia instrumentálního oboru - hry na nástroj, jenž bude součástí zvoleného souboru oboru Komorní hra.

Obsah kurzu

Dle individuálního programu

Doporučená nebo povinná literatura

Významná díla českých i světových autorů od klasicismu po soudobou tvorbu, nutný výběr dle schopností a stávajících možností studentů i dle repertoáru soutěží probíhajících souběžně při studiu. V rámci 1. ročníku Mgr. studia nastudovat a provést jeden z vrcholných smyčcových kvartetů W. A. Mozarta (KV 387, 421, 428, 458, 464, 466, 499, 575, 589, 590), nastudovat a uvést novou skladbu pro smyčcové kvarteto, případně v součinnosti s katedrou skladby na HAMU v Praze. V rámci spolupráce s katedrami klávesových a dechových nástrojů nastudovat a uvést některý z klavírních kvintetů nebo kvintetů pro dechový nástroj a smyčcové kvarteto skladatelů, jako např. Mozart, Schubert, Schumann, Brahms, Dvořák atd. 2. ročník ? nastudovat a provést jeden z pozdních smyčcových kvartetů L. van Beethovena, jedno vrcholné dílo reprezentující hudbu 20. století (L. Janáček, B. Martinů, B. Bartók, P. Hindemith atd.) a jeden ze smyčcových kvartetů A. Dvořáka (op. 34, 51, 61, 96, 105, 106).

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě aktivní účasti na odborných cvičeních, kvalitě nastudování a prezentování nejméně 2 smyčcových kvartetů.

Poznámka

nejsou

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů