Divadelní percepce 2

Zapsat Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
201DRP2 zápočet 1 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 4 až 9 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jan BURIAN

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Daniel PŘIBYL

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Naučit posluchače na základě popisů a rozborů zhlédnutých představení i jednotlivých hereckých výkonů vnímat a analyzovat základní elementy struktury divadelního díla.

Seznámit studenty:

  1. s možnostmi vnímání divadelního díla;
  2. s obsahem elementárních pojmů, jako např. inscenace x představení;
  3. s alternativními variantami vzniku díla.

Forma studia

Semináře, diskuse o shlédnutých představeních a záznamech inscenací, písemné reflexe.

Předpoklady a další požadavky

Průběžné sledování inscenací pražských i mimopražských divadel.

Obsah kurzu

Předmět soustředěný na základní problematiku vnímání výstavby uměleckého díla.

Pojmenovávání jednotlivých elementů scénického díla a jejich rozpoznání v konkrétní inscenaci.

  1. Předpoklady realizace jevištního díla.
  2. Náhled do historie.
  3. Možnosti a problémy současné praxe.

Doporučená nebo povinná literatura

Literatura zadávána podlke konkrétních potřeb a cílů.

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivita na seminářích. Hodnocení písemných prací. Během semestru se požaduje průběžné sledování divadelních představení a jejich reflexe.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů