Kapitoly z dějin českého divadla 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
201EKD2 Z 2 2T anglicky zimní i letní

Garant předmětu

Barbara DAY

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Barbara DAY

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem studia je seznámit studenty interaktivní formou s historií a souvislostmi moderního českého divadla. Moderním českým divadlem se rozumí inovativní vývoj nejrůznějších forem a stylů českého divadla 20. a 21. století. Východiskem je seznámení s tradicemi českého divadla v důležitých historických etapách a souvislostech. Vývoj forem a stylů moderního českého divadla je demonstrován na studiu výrazných osobností se zdůrazněním divadelní tvorby jako tvorby týmové. Sledujeme zejména spolupráci významných režisérských osobností se scénografy (Hilar-Hofman, Frejka-Tröster atd.) i jejich vliv na vývoj moderního českého herectví. Důležitou součástí je i sledování dramaturgie a nové dramatické tvorby. To vše se děje v kontextu se současnými divadelními trendy metodou srovnávací a hledáním kořenů. Výsledkem by mělo být poznání vývoje českého moderního divadla ve všech souvislostech.

Forma studia

Přednášky, semináře, projekce záznamů divadelních inscenací.

Předpoklady a další požadavky

Sledování současných vývojových tendencí českého a světového divadla. Studenti se musí věnovat pravidelné návštěvě zajímavých divadelních inscenací a reflektovat je formou krátké recenze, nebo se mohou soustředit podrobněji na některou ze složek a vždy vycházet z detailní analýzy. Také by se měli průběžně věnovat četbě dramatických textů, což je samozřejmě ovlivněno jejich dostupností v angličtině.

Obsah kurzu

Seznámení s tradicemi českého divadla v důležitých historických etapách a souvislostech. Vývoj forem a stylů moderního českého divadla je demonstrován na studiu výrazných osobností se zdůrazněním divadelní tvorby jako tvorby týmové. Sledujeme zejména spolupráci významných režisérských osobností se scénografy (Hilar-Hofman, Frejka-Tröster, Krejča-Svoboda atd.) i jejich vliv na vývoj moderního českého herectví. Důležitou součástí je i sledování dramaturgie a nové dramatické tvorby. To vše se děje v kontextu se současnými divadelními trendy metodou srovnávací a hledáním kořenů. Výsledkem by mělo být poznání vývoje českého moderního divadla ve všech souvislostech.

Doporučená nebo povinná literatura

Jan Císař: Dějiny českého divadla

Hodnoticí metody a kritéria

Studenti budou hodnoceni jednak průběžně, tj. prostřednictvím jejich aktivity během výuky, ale i zájmem o předmět (pravidelná četba textů, návštěva a reflexe shlédnutých inscenací), vlastním hledáním souvislostí mezi historií a dneškem. Závěrečné hodnocení bude provedeno podle velikosti skupiny testem (pomocí obrazového materiálu) anebo osobním rozhovorem nad vizuálním materiálem s přihlédnutím k odevzdaným písemným referátům či seminárním pracím. Všichni by měli být orientováni v problému a dokázat znalosti konfrontovat se současností i vlastní jevištní prací.

Další informace

Předmět lze absolvovat opakovaně

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů fakulty

Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2018/2019:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů