Moderní tvůrčí metody 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
201MTM2 Z 1 20S česky zimní

Garant předmětu

Jan BURIAN

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jan BURIAN

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Teoreticky i prakticky seznámit studenty s vlivem jednotlivých národních divadelních kultur na tvůrčí rozvíjení základních metod evropského a severoamerického divadla. Důraz je kladen zejména na tvořivou aplikaci metod K. S. Stanislavského, Michaila Čechova, Petera Brooka a Jerzy Grotowského.

Forma studia

Přednášky, semináře, dílny.

Předpoklady a další požadavky

Složení zkoušky z určujících oborů v jednotlivých stupních vzdělání dle učebního plánu. Návaznost na studium předmětů Scénická tvorba, Režijní tvorba, Dramaturgická tvorba a Herecká tvorba.

Obsah kurzu

Prostřednictvím kursů a workshopů se zahraničními lektory, které jsou organizovány v průběhu akademického roku, jsou studenti herectví a režie-dramaturgie seznamováni s moderními tvůrčími metodami, rozvíjenými divadelními kulturami jednotlivých národů:

  1. interpretace Čechovových her v rozdílných divadelních kulturách;
  2. interpretace Shakespearových her;
  3. interpretace dramatiky 20. století;
  4. absurdní drama a herectví psychologického realismu;
  5. Ibsen, Strindberg, Gorkij a současné divadlo.

Studenti jsou seznamováni s teoretickými základy interpretace klíčových děl dramatické literatury v současném divadle na základě specifických tradic konkrétních divadelních kultur. Prostřednictvím praktické výuky pod vedením zahraničních pedagogů experimentují na odlišné podobě cvičení, jimiž prošli během svého studia DAMU. Docházejí tak k prektickému i teoretickému pochopení rozdílností různorodých divadelních zkušeností a jsou tak inspirováni pro svou další tvůrčí práci.

Doporučená nebo povinná literatura

Dle témat zvolených zahraničními pedagogy.

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní účast na seminářích a dílnách v minimální výši 90 procent.

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů fakulty

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů