Postmoderní dramaturgie 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
201PDR2 ZK 3 2T česky letní

Garant předmětu

Jan VEDRAL

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jan VEDRAL

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem cyklu přednášek a rozborových seminářů je částečně orientovat studenty v problematice „módní divadelní postmoderny“, která přehlcuje současný divadelnický diskurs, a poskytnout jim pro reflexi děl základní analytické nástroje umožňující kritický přístup a dovolující odlišit tvůrčí originál od projevů zkonvencionalizovaného „alternativního“ eklekticismu.

Problémové okruhy:

Základní díla:

Forma studia

Přednášky, semináře, písemná reflexe a její obhajoba, ústní zkouška.

Předpoklady a další požadavky

Předmět je určen studentům režie a dramaturgie na Katedře činoherního divadla. Podmínkou je absolvování předmětů Divadelní pojmosloví, Divadlo v historii západní kultury, Divadlo v historii české kultury (nebo cyklu přednášek Dějiny českého divadla a Dějiny světového divadla I. a II.).

Obsah kurzu

Studenti se seznámí s některými aspekty fenoménu označovaného jako postdramatické divadlo formou přednášek věnovaných dílčím problémům kompozice a struktury významných děl k tomuto divadelnímu směřování přiřazovaných. S těmito díly se studenti seznámí jednak samostudiem, jednak jejich projekcí a rozborem během přednášek. Pro studenty kreativních oborů by, kromě inspirace, mělo být přínosem přednášky uvědomění si nového vymezení a odpovědnosti tvůrčích složek divadelního díla, zejména dramaturgie, režie a scénografie.

Doporučená nebo povinná literatura

Základní literatura:

Hodnoticí metody a kritéria

80% docházka, aktivní účast na hodině, písemná práce a ústní zkouška.

Poznámka

Konkrétní úkoly budou pedagogem zadávány při výuce.

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů fakulty

Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů