Pokročilé tvůrčí psaní 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
201PTP1 Z 1 2T česky zimní

Garant předmětu

Jan VEDRAL

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jan VEDRAL

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem studia je rovíjení tvořivosti prostřednictvím psaného projevu zaměřeného takovým způsobem, že se jeho prostřednictvím mohou kultivovat vyjadřovací schopnosti studentů/ek jak obecně, tj. v jejich instinktivní i vědomé (umělecké) tendenci k potenciálně symbolickému (tematizovanému) projevu, tak v souvislosti s jejich scénickým smyslem a jeho kultivací.

Forma studia

Semináře, autorské kolokvium.

Předpoklady a další požadavky

  1. Tvořivost schopná autentického a gramotného literárního vyjádření.
  2. Obecná znalost české a světové dramatické literatury.
  3. Základní mediální orientace.
  4. Schopnost analýzy a reflexe.

Obsah kurzu

Tvůrčí psaní kultivuje nejen vlastní autorskou schopnost studentů, ale i zvyšuje i jejich kompetenci interpretovat dramatické texty a vést tvůrčí dialog s jejich autorem.

Zahrnuje následující tématické okruhy:

  1. Obraz, popis chování, situace vyjádřená mimoslovním jednáním, situace vyjádřená slovním jednáním, dramatická situace.
  2. Fabulační potenciál dramatické situace, fabule a syžet.
  3. Scénosled (bodový scénář) a jeho naplnění v autorském týmu.

Doporučená nebo povinná literatura

Jaroslav Vostrý: Dobrodružství tvoření, Amatérská scéna 1989

Jan Mukařovský: Dvě studie o dialogu (s přílohou Zvuková a významová výstavba dramatického dialogu, in: Prolegomena Scénografické encyklopedie, část 5, Praha 1971

Jiří Veltruský: Zvukové vlastnosti textu a hercův hlasový projev, in: (týž) Příspěvky k teorii divadla Praha (DÚ) 1994

Materiály ke studiu režie a dramaturgie I (Obraz)

Viz též literaturu k předmětu Scénická propedeutika

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě výsledků autorské tvorby a aktivity na seminářích.

Další informace

Předmět lze absolvovat opakovaně

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů fakulty

Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů