Umělecký přednes 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
201UMP1 Z 1 2T česky zimní i letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Individuální a osobitá interpretace textu se zvládnutím stylu autora.

Forma studia

Practical exercises, interpretation and presentation of texts.

Předpoklady a další požadavky

Schopnost analýzy různých typů prozaických a veršových textů, osobní přístup při interpretaci, smysl pro rytmus a představivost.

Obsah kurzu

Analýza a práce s prozaickými a veršovými texty, tvořivý individuální přístup, hledání možností interpretace.

Doporučená nebo povinná literatura

Hodnoticí metody a kritéria

Zvládnutí interpretace různých typů textů, osobního přístupu, analýzy stylu a jazykových nástrojů autora, pochopení povahy a zvukové implementace různých typů poezie.

Další informace

Předmět lze absolvovat opakovaně

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů