Čeština pro cizince jako jazyk tvorby 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
202CPC2 Z 2 2T anglicky letní

Garant předmětu

Michal ČUNDERLE

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Michal ČUNDERLE

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Představit studentům češtinu jako nástroj komunikace, ať už na každodenní rovině či na rovině umělecké. Znalost češtiny napomáhá studentům z jiných zemí nejen rozumět běžným situacím, ale také rozumět lidem, pronikat do české mentality a kultury, chápat souvislosti, a v důsledku toho také inspiruje k tvorbě. Tuto možnost se snažíme studentům otevřít.

Forma studia

Seminář.

Předpoklady a další požadavky

Seminář je určen především interním studentům KATaP. Předchozí studium čestiny není nutné. Předpokládá se pravidelná účast na seminářích a průběžné vypracování úkolů.

Obsah kurzu

Cílem kurzu je představit zahraničním studentům češtinu jako jazyk komunikace a jazyk tvorby. Na seminářích budeme pracovat s principy přednesu a autorského čtení. Jazyk chápeme nejen jako prostředek k dorozumění v každodenních situacích, ale i jako nástroj k uchopení kultury, pochopení mentality společnosti a prostředek uměleckého vyjádření.

Doporučená nebo povinná literatura

Bořilová P., Holá L.: Čeština expres 1 (A1/1) anglicky, Akropolis, ISBN: 978-80-87481-22-6

Hodnoticí metody a kritéria

Docházka, aktivita a vypracování úkolů, závěrečný text.

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů