Divadelně antropologický seminář 3

Předmět není vypsán Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
202DAS3 ZK 3 3T česky zimní

Garant předmětu

Jana PILÁTOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jana PILÁTOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Navazuje na divadelně antropologický seminář 1. Má tytéž cíle:

Úkol je rozšířen o poznávání specifických a také neevropských kultur (černohorská vesnice, Bali, Haiti, Indie atp.) a v souvislosti s tím zveme různé specialisty z jiných fakult či oborů.

Forma studia

Seminární, skupinová práce. Videoprojekcí (nejlépe opakováním ukázky) a následnou formulací postřehů a analýzy nabídnutých příkladů (jde o ukázky antropologických videozáznamů nebo cvičení, představení či terénních akcí významných souborů tvořících v duchu tohoto pojetí divadla) prohlubuje student v dialogu s ostatními svou schopnost vnímat a interpretovat různé kvality divadelnosti, typy spolupráce s diváky atd. Postupně tak vzrůstá schopnost studentů poznat specifiku určitého divadelního výrazu a orientovat se v jejím smyslu, i povědomí o škále možností divadelně antropologického přístupu (srovnávací ukázky).

Předpoklady a další požadavky

Absolvování divadelně antropologického semináře 1 a 2.

Obsah kurzu

Seminář navazuje na první a druhý semestr tohoto předmětu. Praktickými video-náhledy a jejich interaktivním rozborem seznamuje studenty se širšími kontexty téhož jevu:

Širší kontext vzniká seznamováním s menšinovými, specifickými evropskými jevy a s neevropskou divadelností a hledáním našich domácích paralel v novém autorském divadle. Předpokládá se i důslednější studium příslušných textů.

Doporučená nebo povinná literatura

BARBA, Eugenio; SAVARESE, Nicola. Slovník divadelní antropologie: O skrytém umění herců. Přel. Jan Hančil, Dana Kalvodová, Jitka Sloupová a Nina Vangeli. Praha: NLN; Praha: Divadelní ústav, 2000. 288 s. Přel. z: A Dictionary of Theatre Anthropology. The Secret Art of the Performer. ISBN 80-7008-109-0 (DÚ). ISBN 80-7106-369-X (NLN).

BRAUN, Kazimierz. Druhá divadelní reforma? Přel. Jiří Vondráček. Praha: Divadelní ústav; Praha: Městská knihovna; Praha: AMU; Brno: JAMU, 1993. 176 s. Přel. z: Druga reforma teatru? ISBN 80-7008-037-X.

GROTOWSKI, Jerzy. Divadlo a rituál. SaD 9, 1991, s. 52-60. Týž: Performer. SaD 3, 1999, s.101-104. přeložila Jana Pilátová

KOLANKIEWICZ, Leszek. Samba s Bohy. Překl. a ed. J.Pilátová. Taneční zóna 5 /zima 2001, s.17 - 21(rozšířený text - rkp. pro studenty semináře)

KOLANKIEWICZ, Leszek. Úvod k antropologii podívaných (představení). Přel. J.Pilátová (v redakční přípravě Divadelní revue)z Antropologia widowisk. Zagadnienia a wybór tekstów. Eds. A. Chalupnik, W.Dudzik, M.Kanabrodzki, L.Kolankiewicz. Wstep i red. L.Kolankiewicz.

PILÁTOVÁ, Jana. Hnízdo Grotowského: Na prahu divadelní antropologie. Praha: Insdtitut umění-Divadelní ústav, 2009. 584 s. ISBN 978-80-70008-239-3

PILÁTOVÁ, Jana (ed.). Jerzy Grotowski a Teatr Laboratorium: Texty: (první část). Praha: Pražské kulturní středisko, 1990130 s. ISBN 80-85040-05-3.

---. Jerzy Grotowski a Teatr Laboratorium: Texty: (druhá část. Praha: Pražské kulturní středisko, 1990. 126 s. ISBN 80-85040-07-7.

---. Jerzy Grotowski a Teatr Laboratorium: Texty: (třetí část). Praha: Pražské kulturní středisko, 1990. 134 s. ISBN 80-85040-07-8.

SACKS, Oliver. Musicophilia. Dybbuk, Praha 2009, 375 s. přel. Dana Balatková. ISBN 978-80-86862-92-7

TURNER, Victor. Průběh rituálu.Překl. Lucie Kučerová z The Ritual process: Structure and Anti-Structure.Computer Press, Brno 2004, 194 str. ISBN 80-722-6900-3

Hodnoticí metody a kritéria

V polovině roku zápočet, na konci zkouška. Kredity jsou uděleny na základě:

aktivity na seminářích, prezence (75%) a seminární práce, diskutované na kolokviu. Student má odpovědět na otázku, kterou si sám zformuloval; odpověď se má opírat o hlubší pohled na některé probírané téma (osobnost, ukázku, kulturní okruh), o vlastní studium odborné literatury a o komplementární příklad z divadelní praxe (nejlépe živé dílo, které mohou znát i ostatní studenti, možné je i video).

Poznámka

Některých lekcí se mohou účastnit i studenti div. antropologického semináře 1 a 2 - zvláště při účasti hostujících odborníků.

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost R210
Učebna R210 (DAMU)

(Karlova 26, Praha 1)
PILÁTOVÁ J.
16:30–19:00
(paralelka 1)
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 16:30–19:00 Jana PILÁTOVÁ Učebna R210 (DAMU)
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů