Dialogické jednání a improvizace 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
202DJI2 Z 2 2T česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Filip KARDA, Václav ZIMMERMANN

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Vymezit dialogické jednání a divadelní improvizaci, učit se mít radost ze zkoušení a hledání rozdílů spíše než být frustrován, i když frustrace je nedílnou součástí zkoušení. Formulovat svoji myšlenku na jevišti a převést ji do akce s partnerem za cílem souhry a nalezení tématu, příběhu a hry. Být na jevišti partnerem pro ostatní tzn. být přítomny, naslouchat, všímat si a na tyto podněty reagovat. Pochopit rozdíly a proměny různých přístupů k improvizaci skrze sebe zkušenost a doplňkové čtení (improvizační liga, Del Close, Viola Spolin, Keith Johnstone, Augusto Boal ... a další co si teď nevzpomenu, pořadí bych taky upravil).

Dialogické jednání je ve své podstatě improvizace, improvizace ale není dialogickým jednáním.

Forma studia

V první fázi se seznámíme s funkčními pravidly pro divadelní improvizaci (ano a, chyba je kámoš, méně je více, nech zazářit svého partnera, ...) a následně budeme vstupovat do volných improvizací ať už samostatně nebo ve dvojicích či skupině. Z tohoto zkoušení budou studenti hledat a pojmenovávat průsečíky mezi dialogickým jednáním a improvizací obecně. Zároveň se studenti setkají s improvizací jako s životním principem.

Doporučeným doplňkem je i literatura, která se tématem zabývá.

Předpoklady a další požadavky

Dva semestry zkušeností s dialogickým jednáním.

Obsah kurzu

Studenti v bezpečném prostředí hrají improvizační cvičení a zkouší vstupovat do volné improvizace, ze které reflektují, co bylo pro hru funkční a co ne.

Doporučená nebo povinná literatura

KEITH, Johnstone. IMPRO: improvizace a divadlo. Přeložil Julius Neumann. 1. vyd. Praha: NAMU, 2014.

SCHMID, Jan. Improvizace, náhoda a jiné vyhlídky: improvizace jako způsob orientace a myšlení. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Studia Ypsilon, 2018.

VYSKOČIL, Ivan. Dialogické jednání s vnitřním partnerem. 1. vyd. Praha: Brkola, 2012.

SPOLIN, Viola. Improvisation for the Theater. 1. vyd. přetisku. Eastford: Martino Fine Books, 2017.

CLOSE, Del. Truth in Comedy: The Manual for Improvisation. 1. vyd. Colorado Springs: Meriwether Publishing, 1994.

HARVARD, Anna a KATARINA, Wahlberg. The visual guide to Improv. 1. vyd. Szczecin: Booksfactory, 2017.

KARDA, Filip: Dialogické jednání, improvizace a já [diplomová práce]. Praha: AMU, 2020.

Hodnoticí metody a kritéria

V polovině školního roku i na konci zápočet formou otevřeného zkoušení při/před klazurními zkouškami. V rámci zápočtu se kromě účasti a aktivity studenta během celého semináře přihlíží k vlastním zjištěním ohledně tématu divadelní improvizace a dialogického jednání, které se na konci semestru odevzdají v písemné formě v rozsahu 1A4

Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů