Dialogické jednání a meditace 2

Zapsat Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
202DJM2 Z 2 2T anglicky, česky letní

Garant předmětu

Václav TROJAN

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Václav TROJAN

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Dialogické jednání s vnitřním partnerem je psychosomatická disciplína, jejímž tvůrcem je prof. Ivan Vyskočil. U většiny může být:

Meditace spočívá v systematickém rozvíjení dovedností energického, soustředěného a všímavého zaznamenávání aktuálního prožívání. Kurz má napomoci integrovat tyto dovednosti do experimentací v rámci disciplíny dialogického jednání.

Forma studia

Seminář individuálního zkoušení ve skupině.

Předpoklady a další požadavky

Kreativní předpoklady, schopnost analýzy a reflexe. Seminář je určen pro studenty znalé základů dialogického jednání.

Obsah kurzu

Studium probíhá v šesti - až dvanáctičlenné skupině. Nedílnou součástí kurzu jsou pravidelné reflexe - metodou introspekce se adept učí pojmenovávat nejvýznamnější problémy, které plynou z jeho individuálního stavu. Reflexe jsou dále zpracovávány a vyhodnocovány.

Doporučená nebo povinná literatura

Buber, Martin: Já a ty. Olomouc: Votobia 1995.

Fink, Eugen: Oáza štěstí. Praha: Mladá fronta 1992.

Chah, Ajahn (1982): A Taste Of Freedom. Bung Wai Forest Monastery

Nyanaponika Théra (1995). Jádro buddhistické meditace. Praha: DharmaGaia.

Sujiva (2006). Základy meditace vhledu. Praha: DharmaGaia.

Vyskočil, Ivan a kol. Dialogické jednání s vnitřním partnerem. Brno: JAMU 2004. (Zde i další doporučená literatura.)

Sborníky KATaP a Ústavu pro výzkum a studium autorského herectví:

Dialogické jednání jako otevřená otázka. Praha: AMU 1997.

Psychosomatický základ veřejného vystupování. Praha: AMU 2000.

Hic sunt leones (o autorském herectví). Praha: Ústav pro výzkum a studium autorského herectví DAMU 2003.

Herecká propedeutika proč, pro koho a jak? Praha: Ústav pro výzkum a studium autorského herectví DAMU 2006.

Hlas, mluva, řeč / Řeč, mluva, hlas. Praha: Ústav pro výzkum a studium autorského herectví DAMU

Psychosomatika & Pohyb. Praha: Ústav pro výzkum a studium autorského herectví DAMU 2008.

Osobnostní herectví - učitelství. Praha: 2010.

Autor - autorství. Praha: NAMU 2010.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou udělovány především na základě vlastního zkoušení během seminářů. Podmínkou úspěšného absolvování předmětu je také průběžné psaní reflexí. Předpokládá se rovněž seznámení s doporučenou literaturou.

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů