Filosofická propedeutika 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
202EFO1 Z 1 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 7 až 12 hodin domácí příprava anglicky zimní

Garant předmětu

Michaela RAISOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Kent SJÖSTRÖM

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Seznámit posluchače s filosofickým myšlením zvláště v kontextu filosofie hry, herectví, divadla a filosofie tělesnosti.

Forma studia

Přednášky, analýza textů, moderovaná diskuse, čtení.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou žádné znalostní požadavky nutné pro zapsání tohoto předmětu.

Obsah kurzu

Filosofická propedeutika 1 se zaměřuje na filosofii hry a seznamuje zejména s fenomenologicky, hermeneuticky a dialogicky laděnými filosofiemi.

  1. Hra jako kulturní fenomén.
  2. Ontologie hry.
  3. Hermeneutické pojetí umění a díla.
  4. Umění jako hra a slavnost.

Doporučená nebo povinná literatura

H. G. Gadamer, Truth and Method (second, revised edn, trans. Revisions J. Weinsheimer and D. G. Marshall) New York: Continuum, 1995. (first published 1960) Part: Ontology of Play

E. Fink,The Oasis of Happiness: Toward an Ontology of Play, Yale French Studies No. 41, Game, Play, Literature: Yale University Press. 1968. p. 19-30.

D. Winnicot, Playing and Reality, London and New York: Routledge, 2005. (first published 1971) 

J. Huizinga, Homo Ludens: A Study of the Play-element in Culture. Boston, MA:The Beacon Press, 1950 (first published 1944) 1-49

F. Nietzsche, So spoke Zarathustra, Dover, 1999. (selected stories)

F. Nietzsche, Untimely meditation, Cambridge University Press, 1997. (Part: On Use and Abuse of History for Life)

F. Nietzsche, The Birth of Tragedy, Penguin, 1993. (first three chapters)

M. Buber, I and Thou, Martino publishing, 2010. (first section)

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou udíleny na základě:

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost R407
Učebna

(Karlova 26, Praha 1)
SJÖSTRÖM K.
16:30–19:00
(paralelka 1)
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 16:30–19:00 Kent SJÖSTRÖM Učebna
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů