Filosofická propedeutika 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
202EFO1 Z 1 2T anglicky zimní

Garant předmětu

Alice KOUBOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Alice KOUBOVÁ, Kent SJÖSTRÖM

Výsledky učení dané vzdělávací složky

V souladu s klíčovými principy uměleckého výzkumu je naším cílem analyzovat rozmanité přístupy k tělu v uměleckém procesu pomocí cvičení, interaktivních situací, četby materiálů a diskuzí.

Forma studia

Workshop, analýza textů, moderovaná diskuse, čtení.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou žádné znalostní požadavky nutné pro zapsání tohoto předmětu.

Obsah kurzu

Umělecká, etická a ideologická funkce těla je v současné diskuzi o performativním umění všudypřítomným tématem. V nedávné době je patrný posun k politickému a ideologickému tělu, například ve feministickém performativním umění nebo v postkoloniálním úhlu pohledu. Tento obrat může být chápán jako reakce na ideály 20. století, které zdůrazňovaly potřebu osvobodit tělo ze společenského a sexuálního útlaku, ve snaze umožnit lidské bytosti, aby byla volná a mohla dosáhnout harmonie. Současné divadlo a performativní umění vyzívají a překročují tradiční fyzické reprezentace role skrze herectví, jak se ukazuje například v práci Gob Squad, Katie Mitchelové nebo uskupení Rimini Protokol. Tělo už není vnímáno jako zdroj autentické pravdy, po smyslu tradice avantgardy 20. století, ale spíše jako sociální konstrukt, a jako takové se může stát předmětem podrobného zkoumání. Tento obrat ale v žádném případě nepředstavuje totální změnu paradigmatu: herectví v pojetí západní kultury a mainstreamová divadla jsou podporována a slouží divadelnímu akademickému světu – přičemž herecká ideologie vyrůstá z tradice Stanislavského nebo amerického Method Acting.

Na tomto workshopu začneme zkoumáním těchto příkladů rozšířeného vnímání tělového vyjádření, později se podíváme na některá z následujících témat, podle zájmu a zaměření účastníků dílny:

Umělec se tyto otázky snaží zodpovědět na praktické úrovni, skrze trénink, cvičení a setkávání se s diváky. Proto je pro jakékoli zkoumání v tomto oborou přínosné kombinovat teoretickou diskuzi s praktickými cvičeními. Pokud se vydáme zkoumat toto pole, potřebujeme se také podívat na tradici těchto cvičení, a snad nalézt nové cesty v rozvoji tohoto výcviku.

Doporučená nebo povinná literatura

Butler, J.: The Psychic Life of Power. Stanford: Standford University Press 1997.

Merleau-Ponty, M.: The Visible and the Invisible. Northwestern University Press 1968.

Nancy, J.-L.: Corpus. Paris: Métailié 2000.

Euripides: Médea.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou udíleny na základě:

Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů