Filosofická propedeutika 3

Předmět není vypsán Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
202EFP3 Z 2 2T anglicky zimní

Garant předmětu

Alice KOUBOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Alice KOUBOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Seznámit posluchače s filosofickým myšlením zvláště v kontextu filosofie hry, herectví, divadla a filosofie tělesnosti.

Forma studia

Přednášky, analýza textů, moderovaná diskuse, čtení.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou žádné znalostní požadavky nutné pro zapsání tohoto předmětu.

Obsah kurzu

Filosofická propedeutika 1 se zaměřuje na filosofii hry a seznamuje zejména s fenomenologicky, hermeneuticky a dialogicky laděnými filosofiemi.

  1. Hra jako kulturní fenomén.
  2. Ontologie hry.
  3. Hermeneutické pojetí umění a díla.
  4. Umění jako hra a slavnost.

Doporučená nebo povinná literatura

Huizinga, Johann.: Homo ludens. O původu kultury ve hře. Praha 1971.

Fink, Eugen: Oáza štěstíí. Myšlenka k ontologii hry. Praha 1992.

Gadamer, Hans-Georg: Aktualita krásného. Umění jako hra, symbol a slavnost. Praha 2003.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou udíleny na základě:

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů