Herecká propedeutika na základě dialogického jednání 5

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
202EHD5 Z 2 4T anglicky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Kateřina DAŇKOVÁ, Howard Scott LOTKER

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem Základního dvousemestrálního kursu je

  1. Uvědomit studenta o možnostech hereckého projevu (zascílenosti, konkrétnosti, skladebnosti, komunikativnosti projevu).
  2. Uvědomit jej o procesu zkoušení role tak, aby dokázal vědomě a samostatně na své roli pracovat v souhře s ostatními.

Forma studia

Kontaktní výuka formou tvůrčího semináře - tvůrčí dílny, která kombinuje dramaturgickou a hereckou práci. Součástí je též řízený dialog, samostatná četba, analýzy textů atd.

Předpoklady a další požadavky

Prerekvizity: obecná znalost principů autorské tvorby a zkušenost z dialogického jednání, přednesu, řečového jednání, hlasové tvorby a jevištního pohybu, kreativní předpoklady.

Korekvizity: kreativní předpoklady, studium dialogického jednání, studium řečového jednání respektive přednesu, studium jevištního pohybu.

Obsah kurzu

Předmět „Herectví na základě dialogického jednání“ je úvodem do herectví v jeho autorském aspektu, tedy nikoli pouze hraní rolí, ale herectví jako hry a tvorby. Důraz je kladen na vnímání partnera, týmovost tvorby a na osobnostní / autorský vklad. Předpokládá se též schopnost autorského psaní a dramaturgické tvorby. Předmět vede k pochopení principů a navádí studenty na jejich pozdější samostatné rozvíjení. Neklade si za cíl připravit studenty k profesionální herecké práci.

  1. Dramaturgická příprava,
  2. analýza osobních a osobnostních témat a jejich zpracování,
  3. aktivní analýza situací,
  4. skladba a příprava klausurního představení.

Doporučená nebo povinná literatura

Alfreds, Mike: Different Every Night: Freeing the Actor. Nick Hern Books, 2007.

Barba, Eugenio, and Savarese, Nicola: A Dictionary of Theatre Anthropology. 2005.

Barnett, David: Brecht in Practice: Theatre, Theory and Performance. London: Bloomsbury 2015.

Brecht on Theatre. London: Bloomsbury 2014.

Brook, Peter: Empty Space: A Book About the Theatre: Deadly, Holy, Rough, Immediate (Reprint edition). Scribner 1995.

Brook, Peter: There are No Secrets: Thoughts on Acting and Theatre. Bloomsbury 2015.

Chekhov, Michael: To the Actor: On the Technique of Acting. 1952, 2014.

Donnellan, Declan: The Actor and the Target. Nick Hern Books 2005.

Meisner, Sanford, Longwell, Dennis, et al.: Sanford Meisner on Acting. Vintage 2012.

Merlin, Bella: The Complete Stanislavsky Toolkit. Nick Hern Books 2014.

Stanislavsky, Constantin: An Actor Prepares. 1936, reeditions.

Hodnoticí metody a kritéria

Během semestru se vyžaduje samostatná četba, průběžná příprava dílčích zadání, samostatné zkoušení rozpracovaných situací.

Celkové hodnocení se skládá z 50 % z hodnocení aktivity na cvičeních, 30 % z autorského vkladu a 20 % umělecké kvalitě výkonu na klasurním představení.

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů