Herecká tvorba v autorském tvaru 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
202EHT2 ZK 3 5T anglicky letní

Garant předmětu

Jan HANČIL

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Eva ČECHOVÁ, Jan HANČIL, Hana MALANÍKOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem Základního dvousemestrálního kursu je:

  1. Rozvinout citlivost studenta k tělovému impulsu, rozvinout jeho improvizační, charakterizační a prezentační schopnost.
  2. Uvědomit studenta o možnostech hereckého projevu (zacílenosti, konkrétnosti, skladebnosti, komunikativnosti projevu).
  3. Uvědomit jej o procesu zkoušení role tak, aby dokázal vědomě a samostatně na své roli pracovat v souhře s ostatními.

Forma studia

Kontaktní výuka formou tvůrčího semináře - tvůrčí dílny, která kombinuje dramaturgickou a hereckou práci. Součástí je též řízený dialog, samostatná četba, analýzy textů atd.

Předpoklady a další požadavky

Prerekvizity: obecná znalost principů autorské tvorby a zkušenost z dialogického jednání, přednesu, řečového jednání, hlasové tvorby a jevištního pohybu, kreativní předpoklady.

Korekvizity: kreativní předpoklady, studium dialogického jednání, studium řečového jednání respektive přednesu, studium jevištního pohybu.

Obsah kurzu

Předmět „Herectví na základě dialogického jednání“ je úvodem do herectví v jeho autorském aspektu, tedy nikoli pouze hraní rolí, ale herectví jako hry a tvorby. Důraz je kladen na vnímání partnera, týmovost tvorby a na osobnostní / autorský vklad. Předpokládá se též schopnost autorského psaní a dramaturgické tvorby. Předmět vede k pochopení principů a navádí studenty na jejich pozdější samostatné rozvíjení.

Rozvíjené schopnosti:

Postup:

  1. dramaturgická příprava,
  2. analýza osobních a osobnostních témat a jejich zpracování,
  3. aktivní analýza situací,
  4. skladba a příprava klausurního představení.

Doporučená nebo povinná literatura

Alfreds, Mike. Different Every Night: Freeing the Actor. London: Nick Hern Books, 2007.

Barba, Eugenio, and Savarese, Nicola. A Dictionary of Theatre Anthropology. London and New York: Routledge, 2005.

Barnett, David. Brecht in Practice: Theatre, Theory and Performance. London: Bloomsbury, 2015.

Silberman, M., Giles, S., Kuhn, T. eds. Brecht on Theatre. London: Bloomsbury, 2014.

Brook, Peter. Empty Space: A Book About the Theatre: Deadly, Holy, Rough, Immediate. New York: Scribner Macmillan, 1995.

Brook, Peter. There are No Secrets: Thoughts on Acting and Theatre. London: Bloomsbury, 2015.

Chekhov, Michael. To the Actor: On the Technique of Acting. London: Martino Fine Book, 2014.

Donnellan, Declan. The Actor and the Target. London: Nick Hern Books, 2005.

Johnstone, Keith. Impro: Improvisation and the theatre. London: Routledge, 1987.

Meisner, Sanford, Longwell, Dennis, et al. Sanford Meisner on Acting. New York: Vintage, 1987.

Merlin, Bella. The Complete Stanislavsky Toolkit. London: Nick Hern Books, 2014.

Stanislavsky, Constantin. An Actor Prepares. New York: Routledge, 1989.

Hodnoticí metody a kritéria

Během semestru se vyžaduje samostatná četba, průběžná příprava dílčích zadání, samostatné zkoušení rozpracovaných situací.

Celkové hodnocení se skládá z 50 % z hodnocení aktivity na cvičeních, 30 % z autorského vkladu a 20 % umělecké kvalitě výkonu na klasurním představení.

Webová stránka předmětu

http://www.damu.cz/umeni-veda-vyzkum/ustavy/ustav-pro-vyzkum-a-studium-autorskeho-herectvi/publikace/HereckaPropedeutika.pdf/view

Poznámka

Pro studenty 3. ročníku.

Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů