Interpretační seminář 3

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
202EIS3 Z 2 3T anglicky zimní

Garant předmětu

Michaela RAISOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Michaela RAISOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Naučit studenty pozornému čtení, učinit čtení životní potřebou, tj. prokázat jeho smysluplnost. A vzhledem k zaměření studia vychovat ke čtení dramatické literatury. Dramatický text není součtem všech replik a scénických poznámek. Číst jej znamená dešifrovat jeho strukturu. Interpretační seminář učí tomuto specifickému způsobu čtení. Zároveň přitom ukazuje, jak se struktura dramatického (dnes čím dál častěji spíše postdramatického) textu v dějinách divadla proměňovala.

Forma studia

V prvním ročníku dvouletého semináře je předmětem studia Shakespeare, jehož postavení a význam odkazuje nazpět k počátkům dramatické kultury i dopředu až k dramatu současnému. Ve druhém ročníku se studenti setkají s dramaty, v nichž je tematizováno divadlo, divadelnost, hra (Eurípidés, Calderon, Pirandello, Schnitzler apod.).

Předpoklady a další požadavky

Přednášky z dějin divadla.

Obsah kurzu

Studenti přicházejí na seminář připraveni četbou určeného textu, který je pak na základě jejich prvních postřehů společně čten a interpretován znovu, alespoň ve svých klíčových scénách.

Doporučená nebo povinná literatura

Umberto Eco: Meze interpretace. Jan Kott: Shakespearovské črty, Alois Bejblík: Shakespearův svět, Přemysl Rut: Příběh a Shakespeare (tam další bibliografie), J. L. Styan: Prvky dramatu, Černá komedie, Bertolt Brecht: Myšlenky, Friedrich Durrenmatt: Problémy divadla, Jan Hyvnar: Francouzská divadelní reforma, Herec v moderním divadle, Hans-Thies Lehmann: Postdramatické divadlo, Jana Pilátová: Hnízdo Grotowského a především vlastní dramatické texty.

Ostatní materiály vzejdou vždy přímo z konkrétních seminářů.

Hodnoticí metody a kritéria

V polovině školního roku zápočet, na závěr zkouška. V hodnocení se kromě účasti a projevu studenta během celého semináře přihlíží ke schopnosti formulovat zvolené téma při závěrečném kolokviu.

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů