Úvod do psychologie

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
202EUY zápočet 1 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 4 až 9 hodin domácí příprava anglicky letní

Garant předmětu

Eva SLAVÍKOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Eva SLAVÍKOVÁ

Obsah

Studenti se v rámci semináře seznámí se základními pojmy obecné psychologie i vybranými teoriemi osobnosti formou výkladu i praktického zkoušení. Otázky se týkají pojmů: vnímání, poznávání, učení, imaginace, motivace, emoce atd. Základní teorie osobnosti odkazují k otázce vědomí, nevědomí, archetypům, snům, empatii, sympatii, autenticitě, akceptaci, k otázce intuice, vůle, svobodné vůle, myšlení, jazyka, hry. Z praktických přístupů souvisejících s dialogickým jednáním odkazuji k psychodramatu, tvarové psychologii, transakční analýze, dramaterapii. Z teoretických přístupů k psychoanalýze, analytické psychologii, individuální psychologii, humanistické psychologii, psychologii existence. Specifickým tématem je hra: od filosofického hlediska po sociální a komunikační strategie. Teoretický výklad i praktické zkoušení neodkazuje pouze k základním informacím, ale je vztaženo k osobní zkušenosti studenta v rámci jednotlivých studijních disciplín, i k jeho životním situacím.

Výsledky učení

V rámci semináře získává student přehled o základních pojmech obecné psychologie (lidské poznávání, motivace, emoce), je seznamován s psychologickými teoriemi osobnosti, které jsou vztaženy především k jeho hledání, sebeobjevování v rámci praktické studijní disciplíny dialogické jednání s vnitřním partnerem, ale i v rámci jiných studijních disciplín. Pozornost je také věnována otázce psychosomatického přístupu, i dalším tématům, které souvisejí se studentovou potřebou a osobní zkušeností. Seznámení se se základními psychologickými pojmy, odkazujícími ke způsobu učení na katedře, stejně tak zohledňujícími individualitu studenta, napomáhá hlubší teoretické reflexi studia i hlubšímu vhledu do osobní zkušenosti.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou žádné znalostní požadavky nutné pro zapsání tohoto předmětu.

Literatura

Artaud, Antonin: The Theater and It’s Double. New York: Grove Press 1997.

Berne, Eric: Game People Play. London: Penguin Books Ltd. 2016.

Brook, Peter: The Empty Space. New York: Simon and Schuster 1996.

Caillois, Roger: Man, Play and Games. Illionis: University of Illionis Press 2001.

Fink, Eugen: Oasis of Happiness. Purlieujournal.com, Spring 2012. Volume 1, Issue 4, pp. 20–42/112.

Frankl, Viktor Emil: Man’s Search for Meaning. Boston: Beacon Press 1992.

Freud, Sigmund: Freud Complete Works. Ivan Smith 2000, 2007, 20010.

Freud, Sigmund: The Interpretation of Dreams. www.Abika.com.

Goffman, Erwing: The Presentation of Self in Everyday Life. Edinburg: University of Edinburg 1956.

Huizinga, Johan: Homo ludens. Great Britain: Redwood Burn Ltd. 1980.

Johnson, David: The Theory and Technique of Transformation in Drama therapy, Arts in Psychotherapy vol. 18, 1991.

Jung, Carl Gustav: Psychological Types. Great Britain: Tylor and Francis Ltd. 2016. www.Abika.com.

Jung, Carl Gustav: Man and his Symbols. Great Britain: Turtleback Books 1968.

Moreno, Jakob Levy: Psychodrama. New York: Beacon House 1964.

Psychodrama since Moreno. Ed. Holmes, Karp, Watson. Great Britain: Tylor and Francis Ltd. 1994.

Perls, F. S.: Gestalt Therapy Verbatim. Great Britain, Bertrams 1992.

Rogers, Carl Roger: On Becoming a Person. USA: Constable and Robinson 2004.

Rogers, Carl Roger: Way of Being. USA: Cengage Learning, Inc 1995.

Sacks, Oliver: Musicophilia. New York x Toronto: Alfred A. Kropf 2007.

Sacks, Oliver: The Man Who Mistook his Wife for a Hat. Great Britain: PanMcmillan 2011.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou udělovány na základě účasti na semináři (70 %) a vypracování semestrální práce na doporučené či zvolené téma (30 %).

Poznámka

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů fakulty. Je povinný pro studenty Erasmu, kteří jsou v rámci stáže přiděleni katedře autorské tvorby. Jedenkrát týdně jsou možné psychologické konzultace týkající se osobní potřeby studenta.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost R407a
Učebna

(Karlova 26, Praha 1)
SLAVÍKOVÁ E.
11:30–13:00
(paralelka 1)
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 11:30–13:00 Eva SLAVÍKOVÁ Učebna
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů