Výchova k vědomému pohybu 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
202EVV2 zkouška 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava anglicky letní

Garant předmětu

Michaela RAISOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Michaela RAISOVÁ

Obsah

Hlubší experimentace s pohybem a prostorem, když uvolněné a připravené tělo začíná na jevišti komunikovat, je nutná k dalšímu kroku: jak uchopit to, co se právě děje v přítomném okamžiku, a moci to zopakovat ve stejné kvalitě.

 1. Držení těla – postavení těla v prostoru.
 2. Pocit horizontály a vertikály.
 3. Prostorové vztahy. Vstupování do prostoru, opouštění prostoru.
 4. Tempo, tempo rytmus, dynamika a škála.
 5. Tvorba dvou partitur: vstávání a rozpohybované sochy.
 6. Vnímání rozdílu mezi rytmem a metrem prostřednictvím strukturovaného pohybu a jeho přenesením do konkrétní divadelní formy s jasnými pravidly.

Výsledky učení

 1. Zlepšování psychosomatické kondice prostřednictvím kultivace vědomého pohybu a rozvíjení schopnosti práce s představou.
 2. Pokračování v hledání přirozeného pohybu zbaveného stereotypů.
 3. Cit pro pohyb v divadelním prostoru a kultivace „stage presence“.
 4. Výrazová schopnost těla – experimentace s pohybem jako s formou sdělování.
 5. Trénink opakování improvizace – jak zachovat a přenést kvalitu z ní do konkrétní podoby, etudy, opakovatelné struktury, partitury.
 6. Témata: „partitura vstávání“ a „partitura rozpohybované sochy“.

Předpoklady a další požadavky

 1. Úspěšné absolvování Výchovy k vědomému pohybu 1.
 2. Ochota na sobě pracovat.
 3. Prostorové cítění.
 4. Pohybová představivost.
 5. Múzičnost.
 6. Schopnost reflektovat a analyzovat viděné.

Literatura

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě:

 1. Prezence v hodinách, min. 70 % docházky.
 2. Zaujetí a osobní invence.
 3. Prezentace individuální strukturované etudy/partitury.
 4. Písemná reflexe a účast na klauzurách na konci semestru.
 5. Písemně zpracovaná práce – schopnost vysvětlit a propojit konkrétní pojmy se cvičeními a materiálem z hodin, práce s literaturou.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů