Výchova k pohybu 4

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
202EVY4 ZK 2 2T anglicky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Michaela RAISOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Seznámení s principy mimu, schopnost těla vyjádřit síly kterými působí na okolí a síly, které vyvíjí okolí na něj.

Forma studia

Pravidelné týdenní setkávání celého ročníku ve velkém sále.

Využívání velkého prostoru pro pohybování se,

zpětná vazba na jednotlivá pohybová zadání:

Jak se vidím - vlastní oko.

Jak působím - oko z venku.

Záznam kamery - ke kterému je možné se vracet.

Předpoklady a další požadavky

Dyzická kondice.

Držení těla,

zkušenost s pohybem z centra,

schopnost zacházet s dynamikou a rytmizací pohybu,

pohybová fantazie.

Obsah kurzu

Vnitřní napětí - svalové uvolnění -

rytmické členění pohybu, začátek a konec pohybové fráze,

nasazení pohybu tzv. toc,

představa imaginární síly vlastní a síly která působí zvenku,

nabízí se hra s pohybem, prostor pro fantazii,

pro hru s předměty.

Doporučená nebo povinná literatura

Jiřina Ryšánková Herec a pohyb

shodnost základních pohybových principů v průpravě herce a mima

vydalo JAMU, st. pedagogické nakladatelství Praha r.?

Etienne Decroux Paroles sur le mime Gallimard 1968

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě:

prezence v hodinách,

zaujetí a osobní invence,

klauzur,

písemné reflexe.

Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2018/2019:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost S111
Malý sál

(Karlova 26, Praha 1)

10:30–12:00
(paralelka 1)
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 10:30–12:00 Malý sál
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů