Herní jednání 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
202HJD1 zápočet 2 25 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 31 až 41 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Filip KARDA, Václav ZIMMERMANN

Obsah

Studenti v bezpečném prostředí hrají improvizační cvičení a zkouší vstupovat do volné improvizace, ze které reflektují, co bylo pro hru funkční a co ne.

Výsledky učení

Cílem předmětu je ohledávat herní jednání ve vymezeném jevištním prostoru ve skupině minimálně dvou a více účastníků. Společně hledat hru a zakoušet tzv. herní (průběžné) jednání. Následně objevit a rozvíjet, kdo jsem, kde jsem a co tu dělám, co je moje motivace – neboli existovat v dramatické situaci. To můžeme souborně nazvat jako spolupráce na jevišti. Při prezentaci na veřejnosti (např. na klauzurních zkouškách) stává se herní jednání jednáním jevištním. Divák se stává aktivním pozorovatelem a posluchačem, kterého berou vystupující v potaz. Jde o improvizaci, ze které jsou účastníci schopni vystoupit, zase se do ní vracet, být otevření tomu, znovu hledat a reagovat na nastalé změny. V dialogickém jednání často mluvíme o termínech, jako je vodivé napětí, všimnout si, poslouchat se zvenku, zvětšené gesto, porozumět si, nepospíchat, nepředmětné herectví apod. V herním jednání jsou tyto termíny nezbytnou součástí zkoušení, ne však jen ve směru sama k sobě (a ke svému vnitřnímu partnerovi), ale i ve směru k ostatním spoluhráčům a od

nich ke mně. Pokud se toho zkoušejícímu dialogického jednání děje „hodně“ a toto „hodně“ se snaží jistým způsobem kultivovat, tak při herním jednání se toto „hodně“ ještě násobí. Proto je potřeba, zejména v úvodu, dovolit si nevědět a v tomto nevědění vydržet. „Sdílené nevědění“ může vytvořit podhoubí pro další dění.

Předpoklady a další požadavky

Ukončené dva semestry studia na DAMU.

Literatura

BANU, Georges. Nepodrobený herec. Přeložil Jitka GORIAUX PELECHOVÁ. Praha: NAMU, 2016. ISBN 978-80-7331-403-3.

CLOSE, Del. Truth in Comedy: The Manual for Improvisation. 1. vyd. Colorado Springs: Meriwether Publishing, 1994.

HARVARD, Anna a KATARINA, Wahlberg. The visual guide to Improv. 1. vyd. Szczecin: Booksfactory, 2017.

KARDA, Filip: Dialogické jednání, improvizace a já [diplomová práce]. Praha: AMU, 2020.

KEITH, Johnstone. IMPRO: improvizace a divadlo. Přeložil Julius Neumann. 1. vyd. Praha: NAMU, 2014.

SCHMID, Jan. Improvizace, náhoda a jiné vyhlídky: improvizace jako způsob orientace a myšlení. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Studia Ypsilon, 2018.

SPOLIN, Viola. Improvisation for the Theater. 1. vyd. přetisku. Eastford: Martino Fine Books, 2017.

STRASBERG, Lee. Vysněná vášeň: výklad metody herecké práce. Přeložil Jan M.

HELLER. V Praze: Nakladatelství Akademie múzických umění, 2022. ISBN 978-80-7331-582-5.

VYSKOČIL, Ivan. Dialogické jednání s vnitřním partnerem. 1. vyd. Praha: Brkola, 2012.

Hodnoticí metody a kritéria

Za tuto dílnu je udělen zápočet, pro který je nutná min. 75% účast z celého kurzu. Součástí je i reflexe o rozsahu jedné A4 odevzdaná do konce semestru.

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů fakulty

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů