Herní jednání 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
202HJD2 zápočet 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Studenti v bezpečném prostředí hrají improvizační cvičení a zkouší vstupovat do volné improvizace, ze které reflektují, co bylo pro hru funkční a co ne.

Výsledky učení

Cílem předmětu je ohledávat herní jednání ve vymezeném jevištní prostoru ve skupině minimálně dvou a více účastníků. Společně hledat hru a zakoušet tzv. herní (průběžné) jednání. Následně objevit a rozvíjet, kdo jsem, kde jsem a co tu dělám, co je moje motivace - neboli existovat v dramatické situaci. To můžeme souborně nazvat jako spolupráce na jevišti. Při prezentaci na veřejnosti (např. na klauzurních zkouškách), stává se herní jednání jednáním jevištním. Divák se stává aktivním pozorovatelem a posluchačem, kterého berou vystupující v potaz. Jde o improvizaci, ze které jsou účastníci schopni vystoupit, zase se do ní vracet, být otevření tomu znovu hledat a reagovat na nastalé změny. Předmět se také opírá o principy dialogického jednání s vnitřním partnerem (poslouchat se zvenku, nepospíchat, tělové napětí, nepředmětné herectví etc.) a zkoumá je ve skupinové práci.

Předpoklady a další požadavky

Dva semestry zkušeností s dialogickým jednáním.

Literatura

KEITH, Johnstone. IMPRO: improvizace a divadlo. Přeložil Julius Neumann. 1. vyd. Praha: NAMU, 2014.

SCHMID, Jan. Improvizace, náhoda a jiné vyhlídky: improvizace jako způsob orientace a myšlení. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Studia Ypsilon, 2018.

VYSKOČIL, Ivan. Dialogické jednání s vnitřním partnerem. 1. vyd. Praha: Brkola, 2012.

SPOLIN, Viola. Improvisation for the Theater. 1. vyd. přetisku. Eastford: Martino Fine Books, 2017.

CLOSE, Del. Truth in Comedy: The Manual for Improvisation. 1. vyd. Colorado Springs: Meriwether Publishing, 1994.

HARVARD, Anna a KATARINA, Wahlberg. The visual guide to Improv. 1. vyd. Szczecin: Booksfactory, 2017.

KARDA, Filip: Dialogické jednání, improvizace a já [diplomová práce]. Praha: AMU, 2020.

Hodnoticí metody a kritéria

V polovině školního roku i na konci zápočet formou otevřeného zkoušení při/před klazurními zkouškami. V rámci zápočtu se kromě účasti a aktivity studenta během celého semináře přihlíží k vlastním zjištěním ohledně tématu divadelní improvizace a dialogického jednání, které se na konci semestru odevzdají v písemné formě v rozsahu 1A4

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů