Interpretační seminář 4

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
202ISB4 ZK 2 2T česky letní

Garant předmětu

Michal ČUNDERLE

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Michal ČUNDERLE, Martin PŠENIČKA, Libor VODIČKA

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Naučit studenty pozornému čtení, učinit čtení životní potřebou, tj. prokázat jeho smysluplnost. A vzhledem k zaměření studia vychovat ke čtení dramatické literatury. Dramatický text není součtem všech replik a scénických poznámek. Číst jej znamená dešifrovat jeho strukturu. Interpretační seminář učí tomuto specifickému způsobu čtení. Zároveň přitom ukazuje, jak se struktura dramatického (dnes čím dál častěji spíše postdramatického) textu v dějinách divadla proměňovala.

Forma studia

V prvním ročníku dvouletého semináře je předmětem studia Shakespeare, jehož postavení a význam odkazuje nazpět k počátkům dramatické kultury i dopředu až k dramatu současnému. Ve druhém ročníku se studenti setkají s dramaty, v nichž je tematizováno divadlo, divadelnost, hra (Eurípidés, Calderon, Pirandello, Schnitzler apod.).

Předpoklady a další požadavky

Přednášky z dějin divadla.

Obsah kurzu

Studenti přicházejí na seminář připraveni četbou určeného textu, který je pak na základě jejich prvních postřehů společně čten a interpretován znovu, alespoň ve svých klíčových scénách.

Doporučená nebo povinná literatura

Umberto Eco: Meze interpretace. Jan Kott: Shakespearovské črty, Alois Bejblík: Shakespearův svět, Přemysl Rut: Příběh a Shakespeare (tam další bibliografie), J. L. Styan: Prvky dramatu, Černá komedie, Bertolt Brecht: Myšlenky, Friedrich Durrenmatt: Problémy divadla, Jan Hyvnar: Francouzská divadelní reforma, Herec v moderním divadle, Hans-Thies Lehmann: Postdramatické divadlo, Jana Pilátová: Hnízdo Grotowského a především vlastní dramatické texty.

Ostatní materiály vzejdou vždy přímo z konkrétních seminářů.

Hodnoticí metody a kritéria

V polovině školního roku zápočet, na závěr zkouška. V hodnocení se kromě účasti a projevu studenta během celého semináře přihlíží ke schopnosti formulovat zvolené téma při závěrečném kolokviu.

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů fakulty

Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů