Přesah slova ke zvuku a obrazu

Předmět není vypsán Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
202PZO Z 1 česky zimní i letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Michaela RAISOVÁ, Přemysl RUT

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Tématem semináře, na který zveme zejména studenty se zájmem o řeč a verš, je tedy slovo v celém svém výrazovém potenciálu.

Forma studia

Dílna.

Předpoklady a další požadavky

Dílna je určená všem studentům KATaP v českém i anglickém programu.

Obsah kurzu

Řeč, zejména básnická, není jen sdělováním významů, ale také realizací jiných možností slova včetně jeho hudebnosti a obrazivosti. Od svých počátků byl přednes poezie spjat se zpěvem; poezie recitovaná bez hudby a čtená jako literatura se prosadila až v několika posledních staletích. Na druhé straně však doba knihtisku upozornila na další přesah básnického slova – směrem k obrazu.

Doporučená nebo povinná literatura

Není.

Hodnoticí metody a kritéria

Volitelná dílna se zápočtem.

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
01.11.2019 Přemysl RUT
paralelka 1
03.11.2019 Přemysl RUT
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů