Rozpravy o divadle 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
202ROD2 Z 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jana PILÁTOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Forma studia

Čtení, řízený dialog, diskuse, analýza textů.

Předpoklady a další požadavky

Obsah kurzu

Volitelný předmět prohlubující vědomosti z různých oblastí teatrologie ve vztahu ke specifice autorského divadla

Doporučená nebo povinná literatura

BROCKETT, Oscar G. Dějiny divadla. Přel. Milan Lukeš a Zdena Benešová. Praha: Nakladatelství Lidové noviny; Praha: Divadelní ústav, 1999. 948 s. Přel. z: History of the Theatre. ISBN 80-7008-096-5 (Divadelní ústav). 80-7106-364-9 (Lidové noviny).

Upřesnění podle literatury, zadané ke státnicovým otázkám.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě aktivity na přednáškách a seminářích a vypracování semestrální práce.

Předpokládaná účast 75 %, možnost napracovat písemně.

Další informace

Předmět lze absolvovat opakovaně

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů