Rozpravy o divadle 2

Předmět není vypsán Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
202ROD2 Z 2 2T česky letní

Garant předmětu

Jana PILÁTOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jana PILÁTOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Forma studia

Čtení, řízený dialog, diskuse, analýza textů.

Předpoklady a další požadavky

Schopnost formulovat, diskutovat, argumentovat

Obsah kurzu

Volitelný předmět prohlubující vědomosti z různých oblastí teatrologie ve vztahu ke specifice autorského divadla

-Divadlo a společnost,

Doporučená nebo povinná literatura

BROCKETT, Oscar G. Dějiny divadla. Přel. Milan Lukeš a Zdena Benešová. Praha: Nakladatelství Lidové noviny; Praha: Divadelní ústav, 1999. 948 s. Přel. z: History of the Theatre. ISBN 80-7008-096-5 (Divadelní ústav). 80-7106-364-9 (Lidové noviny).

Upřesnění podle literatury, zadané ke státnicovým otázkám

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě:

aktivity na přednáškách a seminářích a vypracování semestrální práce.

Předpokládaná účast 75 %, možnost napracovat písemně.

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů