Úvod do autorského herectví 3

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
202UDH3 Z 1 2 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 7 až 12 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Hana MALANÍKOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Michal ČUNDERLE, Jan HANČIL, Hana MALANÍKOVÁ, Martina MUSILOVÁ, Jana PILÁTOVÁ, Michaela RAISOVÁ, Přemysl RUT, Eva SLAVÍKOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student bude mít základní vhled do oboru a bude rozumět základním principům a kontextuálním souvislostem.

Forma studia

Setkání s kmenovými pedagogy katedry formou přednášek a diskusí, zejména s jejími profesory a docenty (Vyskočil, Rut, Pilátová, Hančil, Čunderle, Slavíková, Musilová aj.), kteří zprostředkují svůj vhled na obor.

Předpoklady a další požadavky

Zájem o obor.

Obsah kurzu

Úvod do teorie a historie oboru herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku.

Doporučená nebo povinná literatura

SBORNÍKY KATEDRY A ÚSTAVU (chronologicky):

DALŠÍ:

Hodnoticí metody a kritéria

Hodnocení proběhne na základě diskusí pedagoga se studenty a krátké seminární práce.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů