Výchova k pohybu 4

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
202VKP4 ZK 2 2T česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jan BÁRTA, Michaela RAISOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Seznámení s principy mimu, schopnost těla vyjádřit síly kterými působí na okolí a síly, které vyvíjí okolí na něj.

Forma studia

Pravidelné týdenní setkávání celého ročníku ve velkém sále, využívání velkého prostoru pro pohybování se, zpětná vazba na jednotlivá pohybová zadání:

Jak se vidím - vlastní oko.

Jak působím - oko z venku.

Záznam kamery - ke kterému je možné se vracet.

Předpoklady a další požadavky

Fyzická kondice,

držení těla,

zkušenost s pohybem z centra,

schopnost zacházet s dynamikou a rytmizací pohybu,

pohybová fantazie.

Obsah kurzu

Vnitřní napětí - svalové uvolnění -

rytmické členění pohybu,začátek a konec pohybové fráze,

nasazení pohybu tzv. toc,

představa imaginární síly vlastní a síly která působí zvenku,

nabízí se hra s pohybem, prostor pro fantazii,

pro hru s předměty.

Doporučená nebo povinná literatura

ČECHOV, Michail: O herecké technice. Praha: Divadelní ústav 1996.

KRÖSCHLOVÁ, Jarmila.: Nauka o pohybu. Praha: Orbis 1980.

KRÖSCHLOVÁ, Eva: Jevištní pohyb. Praha: AMU 2002.

KRÖSCHLOVÁ, Eva: Ladění- psychosomatická příprava k výuce herectví. Praha: AMU 2003.

LECOQ, Jacques: Theatre of Movement and Gesture. ISBN-13: 978-0415359443.

LECOQ, Jacques: The Moving Body- Teaching Creative Theatre. ISBN-13: 9780878301416.

TURBA, Ctibor: Cirkus Alfred. Praha: Divadlo Alfred 2006.

HODGE, Alison, ed.: Twentieth Century Actor Training, Routledge, 2007, ISBN: 978-0-415-19452-5.

BARBA, E., SAVARESE, N. and col: A Dictionary of Theatre Anthropology, Routledge, 1999, ISBN: 0-415-05308-0.

ZARRILLI, P.: Psychophysical Acting, an intercultural approach after Stanislavski, London, Routledge, 2009, ISBN: 978-0-415-33457-0 (hb).

NEWLOVE, Jean: Laban for Actors and Dancers, London, Routledge, 1993, ISBN: 9781854591609.

COOPER, Ann, ed: Taken by surprise, A dance improvisation reader, Middletown Wesleyan University Press, 2003, ISBN: 0-8195-6648-9.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě:

prezence v hodinách (docházka 70%),

zaujetí a osobní invence,

klauzur,

písemné reflexe.

Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2018/2019:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost S111
Malý sál

(Karlova 26, Praha 1)
OSWALDOVÁ P.
10:30–12:00
(paralelka 1)
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 10:30–12:00 Petra OSWALDOVÁ Malý sál
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů