Výchova k pohybu 4

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
202VPH4 ZK 2 2T česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jan BÁRTA, Michaela RAISOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Psychosomatická kondice, přirozený pohyb zbavený stereotypů, cit pro pohyb v divadelním prostoru, výrazová schopnost těla.

Forma studia

Pravidelné týdenní setkávání celého ročníku ve velkém sále, využívání velkého prostoru pro pohybování se, zpětná vazba na jednotlivá pohybová zadání:

Jak se vidím - vlastní oko.

Jak působím - oko z venku.

Záznam kamery - ke kterému je možné se vracet.

Předpoklady a další požadavky

Předpoklad koordinovaného pohybu,

rytmické cítění,

předpoklad pohybové představivosti,

muzikální projev,

schopnost být tady a teď,

kompozice v prostoru a čase, schopnost (se) reflektovat.

Obsah kurzu

Uvědomění si proporcí, váhy, dechu vlastního těla,

stavba těla: aktivní těžiště, energie „světlo“ v hrudní kosti,

dynamika pohybu - napětí, uvolnění - dynamické škály, (chůze, běhy, stronzo).

Držení těla - postavení těla prostoru. Pocit horizontály vertikály.

Prostorové vztahy. Střed prostoru. Vstupování do prostoru, opouštění prostoru.

Tempo, temporytmus. Rytmizování zvoleného tempa.

Vysílání a přijímání pohybových impulzů.

Doporučená nebo povinná literatura

Kroschlová Jarmila Nauka o pohybu, nakl. Orbis 1980

Kroschlová Eva Jevištní pohyb AMU 2002

Moshe Feldenkrais Feldenkraisova metoda

pohybem k sebeuvědomění Pragma 1996

Kroschlová Eva Ladění

psychosomatická příprava k výuce herectví AMU 2003

Michael Čechov O herecké technice Divadelní ústav 1996

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě:

prezence v hodinách (70% docházka)

,

zaujetí a osobní invence

,

klauzur

,

písemné reflexe

.

Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2018/2019:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost S111
Malý sál

(Karlova 26, Praha 1)
OSWALDOVÁ P.
10:30–12:00
(paralelka 1)
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 10:30–12:00 Petra OSWALDOVÁ Malý sál
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů