Výchova k vědomému pohybu 5

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
202VVP5 Z 2 2T česky zimní

Garant předmětu

Michaela RAISOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Michaela RAISOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Fenomen maska

Maska „neutrální“ - vyjádření emocí a stavů celým tělem, vnímání ticha a prostoru,

„charakterní“ - vyjádření charakteru postavy celým tělem, způsobem jednání v prostoru a dané situaci.

Forma studia

Pravidelné týdenní setkávání celého ročníku ve velkém sále, využívání velkého prostoru pro pohybování se, zpětná vazba na jednotlivá pohybová zadání:

Jak se vidím - vlastní oko.

Jak působím - oko z venku.

Záznam kamery - ke kterému je možné se vracet.

Předpoklady a další požadavky

Psychosomatická kondice,

koordinovaný pohyb,

prostorové cítění,

pohybová představivost.

Obsah kurzu

Maska „neutrální“ v poloze zdviženého hledí, představa, že vlastní oči jsou tam, kde je má maska (vysoko nad čelem),

na obličeji,

klid - vnímání času a prostoru,

dýchání,

dynamika pohybu,

plastika pohybu.

Maska „charakterní“ na obličeji,

centrální a periferní pohyb páteře, způsoby chůze, posazení hlavy, jsou inspirací při hledání typu, charakteru.

Doporučená nebo povinná literatura

Jacques Lecoq Le Corps poétique ACTES SUD-PAPIERS 1999 un enseignement de la création théatrale

H. v. Kleist Tanečník a loutka Praha 1930 (přeložil E. A. Saudek)

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě:

prezence v hodinách,

zaujetí a osobní invence,

klauzur,

písemné reflexe.

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů