Úvod do filmové scénografie 1

Zapsat Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
203UFC1 Z 1 česky zimní

Garant předmětu

Ondřej NEKVASIL

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Radmila IBLOVÁ, Jindřich KOČÍ, Ondřej NEKVASIL

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Forma studia

Účast na všech částech výuky.

Předpoklady a další požadavky

Žádné.

Obsah kurzu

Výuka probíhá v blocích dle jednotlivých oborů. Výuka probíhá společně se studenty oboru Kostým a maska.

1/ FILMOVÁ SCÉNOGRAFIE

ONDŘEJ NEKVASIL

 1. Art department - hierarchie, funkce.
 2. Vývoj ateliérů - přirozené osvětlení, zvuk, umělé světlo.
 3. Projekt - zadání.

JINDŘICH KOČÍ

 1. Umění číst ve výkresech, 3D vizualizacích, aplikace na Sketch-up.
 2. Stavby v ateliérech, realizace.
 3. WORKSHOP struktury, textury 3 vyučovací hodiny.

Místo konání: Barrandov, dílny.

Patinér p. Stránský.

RADMILA IBLOVÁ

 1. Hmotná kultura.
 2. Historicky autentické stavby a interiéry.
 3. Historie stavebních prvků - okna, dveře.
 4. FILMOVÝ KOSTÝM.

KATARÍNA ŠTRBOVÁ-BIELIKOVÁ

Přednášky:

 1. Úvod do přemýšlení o kostýmech, seznámení s procesem tvorby kostýmů, spolupráce kostýmního výtvarníka s režisérem, kameramanem, architektem, maskérem.
 2. Barevná stylizace, možnosti použití, dramaturgie.
 3. Charakterotvorná funkce kostýmu.
 4. Dějová linie, proměny a vývoj postav.
 5. Historický a současný kostým, co je společné, co rozdílné v přístupu.
 6. Stylizace, kostým podle filmového žánru.
 7. Kostýmy v černobílém filmu.
 8. Sic- fí, fantazy, pohádka.
 9. FILMOVÁ MASKA

ZDENĚK KLIKA

Maska a líčení ve filmu

I. Přednáška

 1. Úvod do smyslu a procesu vytvoření charakteru filmové dramatické postavy uměleckým maskérem pomoci správné masky.
 2. Vytvoření charakteru dramatické postavy pomocí masky dle scénáře a představy režiséra a návazné propojení s kostýmním výtvarníkem a architektem.
 3. Práce se scénářem, návrhy, maskérské a kamerové testy. Vytvoření návazností.
 4. Vývoj a změny masky dle vývinu postavy v ději, stárnutí apod.
 5. Spolupráce profesí na natáčení.

II. přednáška

 1. Ličení ve filmu: proč se líčilo na kinofilm barevný a černobílý. Proč se líčí dnes.
 2. Civilní maska.
 3. Historická maska / pohádka / s použitím vlasových a vousových doplňků.
 4. Stylizované masky.
 5. Drobný speciální make-up: slzy, pot, modřiny, škrábance.
 6. SFX efekty v masce.
 7. SPECIÁLNÍ EFEKTY VE FILMU

MARTIN OBERLÄNDER

KOORDINACE VÝUKY:

PETRA LEBDUŠKOVÁ 608 060 020, petra.lebduskova@studiofamu.cz

Doporučená nebo povinná literatura

Žádná.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny za odevzdání spočeného projektu, ke kterému výuka směřuje.

Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů