Psychosomatický trénink A

Předmět není vypsán Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
204ALPTA zápočet 2 2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Branislav MAZÚCH

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Markéta RICHTEROVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Absolvent:

Forma studia

Cvičení.

Předpoklady a další požadavky

Žádné.

Předmět 204ALPTA nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět 204WIP3 (vztah je symetrický)

Obsah kurzu

V zimním semestru se studenti seznámí s Feldenkraisovou metodou. V rámci ní budou pod vedením vyučujícího mapovat vlastní tělesné i mentální návyky, vzorce, zvyky a bloky. Naučí se pozorovat sebe a ostatní, sledovat a uvědomovat si, co a jak se děje, tedy jak souvisí a je propojena mysl s tělem, na kolika různých úrovních vedeme vnitřní dialog a jak odlišně funguje inteligence těla a hlavy. Důraz bude kladen na vnímání rozdílů mezi tím, co reálně činíme a co dělat chceme. V rámci každé hodiny bude vytvořen otevřený prostor pro sdílení myšlenek a reflexe. Dále pak budou studenti pracovat s jevištní prezencí, připraveností jednat a pod vedením vyučujícího budou zkoumat také držení těla a jeho dynamiku.

Doporučená nebo povinná literatura

FELDENKRAIS, Moshé. Feldenkraisova metoda - Pohybem k sebeuvědomění. První vydání. Pragma, 1996. 183 s. ISBN 80-7205-058-3.

KELEMAN, Stanley. Emoce a jejich vliv na lidské tělo. První vydání. Praha: Portál, 2005. 216 s. ISBN 978-80-262-0455-8.

OSWALDOVÁ, Petra. Feldenkrais, dech a hlas. První vydání. Praha: Brkola, 2015. 190 s. ISBN 978-80-905999-9-4.

Hodnoticí metody a kritéria

Minimálně 75% účast na trénincích.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost S111
Malý sál

(Karlova 26, Praha 1)
RICHTEROVÁ M.
16:00–17:30
(paralelka 1)

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Čt 16:00–17:30 Markéta RICHTEROVÁ Malý sál
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů