Psychosomatický trénink B

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
204ALPTB zápočet 2 2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Markéta RICHTEROVÁ

Obsah

V letním semestru se studenti zaměří prostřednictvím Feldenkraisovy metody na autenticitu. Budou zkoumat a objevovat vlastní cesty fyzického projevu a současně hledat způsoby, jak odhalit klišé, automatismus či bezduchou mechaniku a jak zůstat živým, impulsivním a ne pouze interpretujícím tělem performera. V další fázi budou cvičení zaměřena na uvědomění si dechu a následné použití hlasu. Jednotu pohybu, dechu a hlasu budou schopni využít k vyjádření sebe sama. Následovat bude série cvičení věnovaných zacházení s nervozitou, se strachem a rizikovými situacemi, při kterých dochází ke zranění. Závěrečné tréninky budou věnovány propojení všech absolvovaných cvičení. Studenti budou vedeni ke svobodě v používání různých i náročnějších cvičení z řady ATM (Awareness Through Movement neboli Pohybem k sebeuvědomění), které vedou k pocitu celistvosti, pohybové a hlasové virtuozitě, radosti a nadhledu.

Výsledky učení

Absolvent:

Předpoklady a další požadavky

Úspěšné absolvování předmětu Psychosomatický trénink 1.

Literatura

FELDENKRAIS, Moshé. Feldenkraisova metoda - Pohybem k sebeuvědomění. První vydání. Pragma, 1996. 183 s. ISBN 80-7205-058-3.

KELEMAN, Stanley. Emoce a jejich vliv na lidské tělo. První vydání. Praha: Portál, 2005. 216 s. ISBN 978-80-262-0455-8.

OSWALDOVÁ, Petra. Feldenkrais, dech a hlas. První vydání. Praha: Brkola, 2015. 190 s. ISBN 978-80-905999-9-4.

Hodnoticí metody a kritéria

Minimální účast na cvičení je 75%.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů