Strategie a reflexe 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
204ALSR1 zápočet 1 6 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 21 až 26 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Sodja ZUPANC-LOTKER

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Marta LJUBKOVÁ, Karolína PLICKOVÁ, Robert SMOLÍK, Denisa VÁCLAVOVÁ, Sodja ZUPANC-LOTKER

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Absolvent:

Forma studia

Seminář.

Předpoklady a další požadavky

Žádné.

Obsah kurzu

Strategie a reflexe je paralelní předmět k předmětu Hledání stylu. Zatímco diskuze v rámci předmětu Hledání stylu probíhají ve skupině, konzultace v rámci předmětu Strategie a reflexe jsou individuální. Náplň individuálních konzultací souvisí se specializací ateliéru v rámci předmětu Hledání stylu, do kterého je student zapsán. Konzultace jsou koncipované jako řízené vedení umělecké práce bez přímé návaznosti na konkrétní uměleckou realizaci. Student si vybírá tutora mezi pedagogy zvoleného ateliéru, po konzultaci s vedoucím pedagogem ateliéru.

Předmět Strategie a reflexe 1 je veden formou individuálních konzultací zaměřující se především na pojmenování motivace a strategie dvouletého studia, která umožní dospět k umělecké vizi studenta. Neodmyslitelně k ní patří nejen stanovení cílů, ale i cesty, jak jí dosáhnout, k čemuž patří i hledání vlastního uměleckého stylu. Tuto svoji vizi zformuluje student písemně a během studia ji dále reflektuje, tvaruje a mění. Základním předpokladem je aktivní přístup ze strany studenta. Tutor mu poskytuje zpětnou vazbu, doporučuje konzultanty ke konkrétním projektům (na kterých student pracuje v rámci předmětu Inscenační tvorba), studijní literaturu a volitelné předměty.

Doporučená nebo povinná literatura

Individuální literatura v závislosti na specifikách inscenačních projektů a zaměření studenta.

Hodnoticí metody a kritéria

Hodnocení se skládá z aktivní účasti na konzultacích a z písemné práce.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů