Strategie a reflexe 2

Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
204ALSR2 zápočet 1 6 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 21 až 26 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Sodja ZUPANC-LOTKER

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Marta LJUBKOVÁ, Karolína PLICKOVÁ, Robert SMOLÍK, Denisa VÁCLAVOVÁ, Sodja ZUPANC-LOTKER

Obsah

Strategie a reflexe je paralelní předmět k předmětu Hledání stylu. Zatímco diskuze v rámci předmětu Hledání stylu probíhají ve skupině, konzultace v rámci předmětu Strategie a reflexe jsou individuální. Náplň tutorských konzultací souvisí se specializací ateliéru, do kterého je student zapsán. Jsou koncipované jako řízené vedení umělecké práce bez přímé návaznosti na konkrétní uměleckou realizaci. Student si vybírá tutora mezi pedagogy zvoleného ateliéru, po konzultaci s vedoucím pedagogem ateliéru. Tutor studentovi poskytuje zpětnou vazbu, doporučuje konzultanty ke konkrétním projektům (na kterých student pracuje v rámci předmětu Inscenační tvorba), studijní literaturu, volitelné předměty.

Ve druhém semestru se konzultace zaměřují na obecnější přesahy, které vycházejí ze samotného zkušebního procesu, resp. realizací jednotlivých projektů. Důraz je kladen na mezioborovou komunikaci mezi jednotlivými složkami uměleckého díla. Důležitou roli sehrává schopnost reflexe nejen konkrétního výkonu, ale i jeho zařazení do širších souvislostí. Student si potvrzuje a prohlubuje původní motivace a do jisté míry hledá své místo na divadelní scéně, kterou ovšem sám aktivně vytváří, přetváří a posouvá. Základním předpokladem je aktivní přístup ze strany studenta. Tutor mu poskytuje zpětnou vazbu, doporučuje konzultanty ke konkrétním projektům (na kterých student pracuje v rámci předmětu Inscenační tvorba), studijní literaturu, volitelné předměty.

Výsledky učení

Absolvent

Předpoklady a další požadavky

Úspěšné absolvování předmětu Strategie a reflexe 1.

Podmínkou zápisu na předmět 204ALSR2 je, že student v některém z předchozích semestrů úspěšně absolvoval předmět 204ALSR1

Úspěšná klasifikace předmětu 204ALSR3 je podmínkou pro následnou klasifikaci předmětu 204ALSR2

Literatura

Individuální literatura v závislosti na specifikách inscenačních projektů a zaměření studenta.

Hodnoticí metody a kritéria

Hodnocení se skládá z aktivní účasti na konzultacích a z písemné práce.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů