Strategie a reflexe 3

Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
204ALSR3 Z 1 6 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 21 až 26 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Sodja ZUPANC-LOTKER

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Marta LJUBKOVÁ, Karolína PLICKOVÁ, Robert SMOLÍK, Denisa VÁCLAVOVÁ, Sodja ZUPANC-LOTKER

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Absolvent:

Forma studia

Seminář.

Předpoklady a další požadavky

Úspěšné absolvování předmětu Strategie a reflexe 2.

Obsah kurzu

Strategie a reflexe je paralelní předmět k předmětu Hledání stylu. Zatímco diskuze v rámci předmětu Hledání stylu probíhají ve skupině, konzultace v rámci předmětu Strategie a reflexe jsou individuální. Náplň tutorských konzultací vychází ze specializace ateliéru, do kterého se student zapsal. Jsou koncipované jako řízené vedení umělecké práce bez přímé návaznosti na konkrétní uměleckou realizaci. Student si tutora vybírá mezi pedagogy zvoleného ateliéru. Tutor mu poskytuje zpětnou vazbu, doporučuje konzultanty ke konkrétním projektům (na kterých student pracuje v rámci předmětu Inscenační tvorba), studijní literaturu, volitelné předměty.

Ve třetím semestru předmětu Strategie a reflexe jsou konzultace zaměřené nejen na plánování a realizaci projektů, ale především na schopnost uvědomělého tvarování a vřazování jednotlivých výstupů do obecnějších souvislostí. Důraz je kladen na hledání jednotného stylu, který je chápán jako výsledek mezioborové komunikace mezi jednotlivými složkami uměleckého díla. Základním předpokladem je aktivní přístup ze strany studenta.

Doporučená nebo povinná literatura

Individuální literatura v závislosti na specifikách inscenačního projektu.

Hodnoticí metody a kritéria

Hodnocení se skládá z aktivní účasti na konzultacích a z písemné práce.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů