Strategie a reflexe 4

Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
204ALSR4 zápočet 1 6 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 21 až 26 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Sodja ZUPANC-LOTKER

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Marta LJUBKOVÁ, Karolína PLICKOVÁ, Robert SMOLÍK, Denisa VÁCLAVOVÁ, Sodja ZUPANC-LOTKER

Obsah

Strategie a reflexe je paralelní předmět k předmětu Hledání stylu. Zatímco diskuze v rámci předmětu Hledání stylu probíhají ve skupině, konzultace v rámci předmětu Strategie a reflexe jsou individuální. Základním předpokladem je aktivní přístup ze strany studenta. Tutor mu poskytuje zpětnou vazbu, doporučuje konzultanty ke konkrétním projektům (na kterých student pracuje v rámci předmětu Inscenační tvorba), studijní literaturu, volitelné předměty. Náplň tutorských konzultací úzce souvisí se specializací ateliéru, do kterého je student zapsán. Jsou koncipované jako řízené vedení umělecké práce, v tomto případě ale bez návaznosti na konkrétní uměleckou realizaci.

V posledním semestru jsou konzultace zaměřené na schopnost propojování osobního tématu studenta s jednotným stylem. Důraz je kladen na schopnost kritické sebereflexe konkrétního uměleckého výkonu v obecnějších uměnovědných a filozofických souvislostech. Důležitou roli sehrává i schopnost sebeprezentace autora a prezentace jednotlivých uměleckých projektů, které jsou nezbytnou podmínkou k jeho dalším profesionálním uplatněním.

Výsledky učení

Absolvent:

Předpoklady a další požadavky

Úspěšné absolvování předmětu Strategie a reflexe 3.

Podmínkou zápisu na předmět 204ALSR4 je, že student v některém z předchozích semestrů úspěšně absolvoval předmět 204ALSR3

Literatura

Individuální literatura v závislosti na specifikách inscenačních projektů a zaměření studenta.

Hodnoticí metody a kritéria

Hodnocení se skládá z aktivní účasti na konzultacích a z písemné práce.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů