Technologie D (sound design)

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
204ALTED Z 1 20CS česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Tomáš PROCHÁZKA

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Absolvent:

Forma studia

Cvičení.

Předpoklady a další požadavky

Základní obeznámenost se zvukem výhodou. Osobní počítač se střihovým programem výhodou.

Obsah kurzu

Studenti si během cvičení osvojí základní postupy při tvorbě koncepce zvukové složky inscenace, seznámí se se základními editačními funkcemi při střihu zvukového materiálu a s řešením prostorového rozvržení zvukových zdrojů a distribuce jednotlivých signálů prostřednictvím mixážního pultu nebo zvukové karty počítače.

Náplní cvičení bude zaznamenání a kreativní zpracování zvukového materiálu pro přípravu živé audiovizuální performance, nebo zvukové kompozice. Alespoň základní obeznámenost se zpracováním zvuku je výhodou.

Doporučená nebo povinná literatura

VLACHÝ, Václav. Praxe zvukové techniky. 3. aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Muzikus, 2008. 297 s. ISBN 978-80-86253-46-5.

Hodnoticí metody a kritéria

Výsledkem je realizace zvukové nahrávky / radiofonické kompozice a zvukový design krátké etudy v prostoru - instalace, performance, scénický koncert.

Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost R405
Učebna

(Karlova 26, Praha 1)

14:00–16:15
(paralelka 1)
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 14:00–16:15 Učebna
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů