Technologie H (technické kreslení)

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
204ALTEH Z 1 20CS česky letní

Garant předmětu

Jan BAŽANT

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jan BAŽANT

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Absolvent

Forma studia

Cvičení.

Předpoklady a další požadavky

Žádné.

Obsah kurzu

Cvičení je zaměřené na rozvoj prostorové představivosti a osvojení si základních postupů při vytváření technických výkresů. Technologie je v rámci kurzu nahlížena jako nedílná součást inscenační scénografické práce i jako inspirační zdroj. Důraz je kladen na komplexní uvažování o technické dokumentaci jako o komunikačním prostředku mezi výtvarníkem a výrobcem. Cvičení je možné navštěvovat bez jakýchkoliv předchozích zkušeností.

Průběh cvičení bude koncipován následovně:

Doporučená nebo povinná literatura

TOMÁNEK, Alois. Podoby loutky. Šesté vydání. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2016. 230 stran. ISBN 978-80-7331-388-3.

Loutkář: Prostor. Hmota. Animace. Praha: Spolek pro vydávání časopisu Loutkář, Institut umění - Divadelní ústav. 1912–. ISSN 1211-4065.

Tutoriály softwaru Sketch up [online]: Dostupné z: https://www.sketchup.com

Hodnoticí metody a kritéria

Výsledkem kurzu a předmětem hodnocení jsou výkresy dle semestrálního zadání.

Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost
()
BAŽANT J.
13:00–14:30
(přednášková par. 1)
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 13:00–14:30 Jan BAŽANT
přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů