Analýza textu 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
204ANT2 Z 2 2T česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Rozvíjení schopností studenta samostatně provést vyčerpávající rozbor dramatického textu a kreativně v něm odhalovat a nalézat některé možnosti jeho jevištní realizace. Následně pracovat s textem jako s materiálem či inspirací pro konkrétní představení, prosadit vlastní interpretaci či představy.

Forma studia

Společné čtení, rozbor textu, řízený dialog, diskuse, reflexe nově vzniklých textů.

Předpoklady a další požadavky

 1. Schopnost aplikovat základní divadelní pojmosloví v praxi.
 2. Schopnost analýzy čteného textu.
 3. Schopnost pochopení kontextu vzniku textu (samozřejmá potřeba vzdělávání se).
 4. Schopnost vlastní interpretace.
 5. Představivost.

Obsah kurzu

Práce s textem jako předpoklad pro jeho využití v celku jevištního díla.

 1. Formulace bezprostředního prvotního dojmu z četby.
 2. Zpracování příslušné literatury. (Kontext doby vzniku díla, dílo v kontextu života a tvorby autora.)
 3. Časoprostor.
 4. Postavy.
 5. Ústřední a vedlejší motivy.
 6. Téma (témata).
 7. Jazyk (+ případně překlad).
 8. Studium případných významných scénických zpracování textu.
 9. Představa vlastního scénického řešení.

Doporučená nebo povinná literatura

J. L. Styan: Prvky dramatu

J. Grossman: Anylýzy

J. C. Carriére: Vyprávět příběh

Myšlení o divadle I, II

H. T. Lehmann: Postdramatické divadlo

+ příslušná literatura, která se vztahuje k rozebíranému textu.

Hodnoticí metody a kritéria

Samostatná četba během semestru, aktivní účast na seminářích, zpracování a prezentace seminárního úkolu, reflexe práce spolužáků.

Poznámka

Volitelný předmět pro omezený počet zájemců z AMU.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů