Autorské psaní 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
204AUP2 Z 1 2T česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Učit se číst skutečnost dříve než psát. Ověření vlastních dispozic. Psaní jako porozumění světu.

Forma studia

Lektorské čtení, řízený dialog a interpretační činnost.

Předpoklady a další požadavky

Seznámení s problematikou psaní (žánry, forma, styl).

Obsah kurzu

1.Pojetí psaní (vystupování na scénu psaní) v dějinách.

2.Subjektivní východiska.

3.Hermeneutika.

4.Pokusy.

Doporučená nebo povinná literatura

Carriére, Jean-Claude: Vyprávět příběh, Praha 1995

Kerr, J.: Jak nepsat hru, Praha 1980

Lévinas, Emmanuel: Etika a nekonečno, Praha 1994

Vladimír Mikeš: Proč psát, Praha 2003

Ricoeur, Paul: Čas a vyprávění, Praha 2000

Ricoeur, Paul: Filosofie vůle, Praha 1988

Život, pravda, symbol, Praha 1993

Stanzel, Franz K.: Teorie vyprávění, Praha 1988

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivita a písemné práce.

Poznámka

Předmět je vypsán jako volitelný pro všechny zájemce z DAMU.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů