Inscenační praxe 2

Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
204HEIP2 Z 1 25S česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Petra TEJNOROVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

  1. Obohacení možností studia o aktivity nad rámec základní výuky, ve volném čase studentů, i v „nepravidelnějších“ tvůrčích počinech.
  2. Vytvoření prostoru pro první kontakty v mimoškolním prostoru a s nespecifickým publikem.
  3. Vznik samostatných studentských inscenací a projektů (v případě získání grantů a příspěvků z rozvojového programu a různých nadací) - mimo studijní plány KALD.
  4. Herecké hostování mimo půdu KALD DAMU.
  5. Stáže a účasti na workshopech mimo katedru KALD DAMU.

Forma studia

Nastudování inscenace, event. projektu, supervize v průběhu zkouškového období, cyklus repríz, kritická reflexe.

Předpoklady a další požadavky

Tvůrčí iniciativa, kreativita.

Obsah kurzu

  1. Inscenační nápad a jeho konzultace.
  2. Studium inscenace.
  3. Reflexe a popremiérové využití inscenace.
  4. Případná prezentace inscenace na festivalech.

Doporučená nebo povinná literatura

Lze individuálně doporučit s ohledem na konkrétní záměr projektu.

Hodnoticí metody a kritéria

Hodnocení praktické tvůrčí kreativity vychází jak ze sledovaného procesu tvorby, tak i z výsledného scénického tvaru.

Poznámka

Volitelný předmět. V předmětu nelze hodnotit jakoukoliv studentskou iniciativu, např. pouze komerčně cílenou, ale aktivity, vycházející z celkové koncepce katedry a podporující týmovou spolupráci studentů, tedy projekty s většinovou účastí studentů AMU.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů